KURSE

Türkiyede Anayasal Devlet

KÜNYE

Institute of Near and Middle Eastern Studies LMU
6 AKTS ya da Pass
Pazartesi 16:30 (CET) / 18:30 (Türkiye)
14 Hafta (03.11.20 - 08.02.21)
Türkçe
Kapalı

DERS HAKKINDA

Bu ders Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri; 1982 Türkiye Anayasası, Cumhuriyetin Nitelikleri, Temel Hak ve Özgürlükler, Yasama Yetkisi, Seçimler, Milletvekilleri, Yürütme Yetkisi, Yargı, Anayasa Mahkemesi ve Anayasa Yargısı konularını ele almaktadır. Başlangıç noktası olarak, bu ders 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl başlarında Osmanlı İmparatorluğu'nun temel siyasi ve anayasal gelişmelerinin açıklanmasıyla başlayacaktır. Ardından genç Türk cumhuriyetinin ulus kurma ve anayasa yapım sürecini araştırmaya devam edecektir. 1980 askeri darbesine yol açan 60'lı ve 70'li yılların önemli siyasi / anayasal gelişmeleri de bu dersin bir parçasıdır. Daha sonra ders, 1982 Anayasası tarafından oluşturulan anayasal düzeni inceleyecektir. Son olarak, bu ders öğrencilere Türkiye'deki anayasal yönetimin güncel sorunlarını anlatacaktır.

DERSİN HEDEFLERİ

Bu ders esas olarak öğrencilerin Osmanlı-Türk Anayasaları hakkında genel bir anlayış ve bilgi edinmesini amaçlamaktadır. Ayrıca, öğrenciler Türkiye'nin anayasa tarihinin analitik bir şekilde anlaşılması ve değerlendirilmesine yönelik becerileri de edinebilecektir. Ayrıca bu dersi alan öğrenciler, Türkiye'nin mevcut yönetim sistemini karşılaştırmalı anayasa hukuku perspektifinden analiz etme becerisi geliştireceklerdir.

DERS TASLAĞI

Ders taslağı ve müfredatını buradan inceleyebilirsiniz. 


İlk ders buluşmasından bir hafta önce yine ders saatinde gerçekleşecek olan bir hazırlık buluşması olacağını lütfen unutmayın. Bu buluşmada sizlere platformun nasıl çalıştığını anlatacağız ve teknik destek sunacağız, böylece herkes ilk ders oturumu için teknik olarak hazır olacak.  


EĞİTMENİN İLE TANIŞBarış IŞIK 1984 yılında Ankara’da doğdu. 2011 yılında Berlin Freie Üniversitesi bünyesinde “§ 173 StGB Beischlaf zwischen Verwandten -Im Licht des Vergleichs mit der Rechtslage des Inzests in der Türkei-” başlıklı teziyle yüksek lisansını; 2019 yılında İstanbul Üniversitesi bünyesinde “Geçmişe Yürüme Yasağı Bağlamında Zamanaşımı” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. 2019 yılı Eylül ayında Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki görevine hukuka aykırı biçimde son verildi. Yazarları arasında yer aldığı "Duymak Zorundasınız: 10 Ekim Katliamı Davası” kitabı Halit Çelenk Hukuk Ödülleri kapsamında “Seçici Kurul Özel Ödülü”’ne layık görüldü.

Melike Belkıs Aydın 1984’te İstanbul’da doğdu. 2013 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “The Results of Artificial Insemination Techniques in Terms of Pedigree Law and Personality Rights” başlıklı teziyle yüksek lisansı; 2019 yılında da “Hermeneutic Approach to Law: Philosophical Hermeneutics of Hans-Georg Gadamer” başlıklı teziyle de doktorasını tamamladı. 2019 yılı Eylül ayında Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki görevine hukuka aykırı biçimde son verildi. 2016 yılında kısa öykü kitabı “Pembe Kızıl” Türkan Saylan Sanat Ödülü’ne değer görüldü.Dr. İlker Gökhan Şen, Doğrudan Demokrasi, Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku, Türk Anayasa Tarihi ve Hukuku, İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi konularında çalışmalarına devam etmektedir. Bu konularda İngilizce ve Türkçe olmak üzere kitap ve makaleler yayınlamıştır.  Araştırmalarında temel yöntem olarak disiplinler arası yaklaşımı benimsemektedir. Dr. Şen, 2017 yılında “Barış İçin Akademisyenler” dilekçesinin imzacılarından biri olduğu gerekçesiyle Türk hükümeti tarafından Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki anayasa hukuku öğretim üyeliği görevinden ayrılmak zorunda bırakılmıştır. Dr. Şen halen Bergen / Norveç'te yaşamakta ve Chr. Michelsen Enstitüsü’nde araştırmacı olarak çalışmaktadır.

Bu ders, Dr. İlker Gökhan Şen'in (Chr. Michelsen Institute, Bergen Norway) koordinatörlüğünde gerçekleşmektedir.

Bu ders, Munih Ludwig Maximilian Üniversitesi ev sahipliği ve Rosa Luxemburg Vakfı'nın maddi desteği ile gerçekleşmektedir.