OUR COURSES

Türkiyede Müebbetlik Kürt Edebiyatı

KÜNYE

Münih Ludwig-Maximilians Üniversitesi, Yakın ve Orta Doğu Çalışmaları Enstitüsü
Çarşamba 15:00 - 17:00 CET / 16:00 - 18:00 GMT+3
6 AKTS
15 Hafta (18 Ekim 2021 - 11 Şubat 2022)
Türkçe

DERS HAKKINDA

Bu ders, Türkiye’deki “müebbet”lik tutsak Kürt yazarlar kuşağının eserlerine bir giriş niteliğindedir. Derste sadece üçünün -Edip Yalçınkaya, Rojbin Perişan, Nibel Genç- eserleri ele alınacak olan bu kuşağın mensupları, ‘70’lerde doğup, ‘90’ların başında Kürt Özgürlük Hareketi’ne katılmış, çok kısa bir süre sonra tutsak edilmiş ve müebbet hapis cezası alarak, genç yetişkinlik dönemlerini hapiste geçirmişlerdir. Halen tutsak olan, ‘içerideki’ değil, ‘dışarıdaki’ hayatı yazan bu kuşağın eserlerinin incelenmesi, bir yandan, toplumsal cinsiyet, aile, aşk, gençlik, çocukluktan, emperyalizm, şiddet, direniş ve ihanete uzanan çok geniş bir yelpazedeki konuların tartışılması için bir zemin sağlar. Diğer taraftan da Kürt sorunu etrafındaki daha geniş tartışmaların gündelik hayatla nasıl da ayrılmaz biçimde iç içe olduğunun kavranması için bir yordam sunar. Ayrıca, bu eserler, sınıf ve cinsiyetin içiçeliğine, bu konuların (ve elbette diğer sorunların da) neden cinsiyet ve sınıfsallık kesişiminde ele alınması gerektiğine de işaret eder.


Katılımcılarının çeşitliliği gözetilerek tasarlanan dersin ilk bölümünde, araştırma sorusu oluşturma ve araştırmanın nasıl cinsiyetlendirileceği temel konularının ardından, tarihsel ve sosyal bilimsel araştırma bağlamında edebiyattan nasıl yararlanılabileceği, edebiyat teorilerine de atıfla ele alınacaktır. Ayrıca, kurgudaki gerçeklik ile kurgusal gerçeklik, anlatıların tarihselliği ile tarihin anlatısallığı, ve tarihin hikayesi ile hikayedeki tarih arasındaki ilişkiler de tartışılacaktır. Dersin ikinci bölümü ise, yazarların eserlerinin önceki haftalarda ele alınan kavramsal araçlar üzerinden incelenmesine ayrılacaktır.


Halen bu Kürt yazarlar kuşağı ile ilgili bir eylem-araştırma yürütmekte olan ders eğitmenleri, yazarlarla iletişim kurmuşlardır. Yazarların tutsak olduğu, her bir yazılı metnin cezaevi yönetimlerinin sansüründen geçtiği koşullarda gerçekleştirilen bu mektuplaşmada yazarlara çeşitli konulardaki değerlendirme ve görüşleri sorulmuştur: Kendi eserlerinin farklı okunma biçimleri, kendi eserlerine -ve kuşaklarının diğer mensuplarının eserlerine ilişkin değerlendirmeleri; TC’nin kuşaklarına ve önceki ve sonraki kuşaklara yönelik politikaları; ailelerin politikaları vb. yazarların cevaplarının da derse dahil edilmesi planlanmaktadır.


DERS TASLAĞI

Ders taslağı ve müfredatını buradan inceleyebilirsiniz.


Derse katılım için ön şart yoktur, herkese açıktır. Sadece ilgilendiğiniz haftaya katılmak istediğiniz durumda da Off-University platformundan derse kayıt yapmanız gerekmektedir.


İlk ders buluşmasından bir hafta önce yine ders saatinde gerçekleşecek olan bir hazırlık buluşması olacağını lütfen unutmayın. Bu buluşmada sizlere derslerin gerçekleşeceği platformun nasıl çalıştığını anlatacağız ve teknik destek sunacağız, böylece herkes ilk ders oturumu için teknik olarak hazırlanmış olacak.


EĞİTMENİN İLE TANIŞ


Dilek Hattatoğlu


Feminist araştırmacı ve aktivist. Sosyoloji doktoru (MSGSÜ). Araştırmaları asıl olarak (kadın) emeği, toplumsal hareketler, özgürleşme teorileri ve metodolojilerine ilişkindir. Şu sıralar (Ahu Karasulu ile birlikte) “müebbet”lik Kürt yazarların edebiyatı ve daha geniş olarak da direniş biçimleri, dayanışma yordamları üzerine çalışıyor. “Barış Bildirisi”ni imzaladığı için KHK ile ihraç edilene (2017) kadar 17 yıl Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde çalıştı. 1994’ten bu yana Türkiye’de ve dünyada ev-eksenli çalışanlar hareketiyle birlikte mücadele ediyor. Hayatı boyunca insan olmayan hayvanlarla birlikte yaşadı. Şu sıralar ev arkadaşları Maske (köpek), Hevi (köpek) ve Mutlu (kedi). Genç bir insanın annesidir.


Ahu Karasulu


Bağımsız araştırmacı, beşeri bilimlerin müzmin öğrencisi. Enformalliğin veçhelerini, yolsuzluk ve mafyaları, mekan ve mekansallaştırmayı, hıncın gündelik hayat ve siyasa yapımına yansımasını, toplumsalın edebi temsillerini merak ediyor. Ekseriyetle okur, nadiren yazar. Şu sıralar, (Dilek Hattatoğlu ile) “müebbet”lik Kürt yazarların edebiyatı ve daha geniş olarak da Kürt siyasi edebiyatı hakkında çalışıyor. Doktora tezinde düşünmeye başladığı, dersini de verdiği Türkiye’nin mafyaları meselesinin peşinden gidiyor. Zaten İktisat’tan kaçarak, Modern Türkiye Tarihi doktorası yaptı (Boğaziçi Üniversitesi). “Bu Suça Ortak Olmayacağız” diyenlerden olduğu için 686 no.lu KHK (2017) ile asistan ve öğretim görevlisi olarak yirmi yıl çalıştığı Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü’nden ihraç edildi. İlgisini çeken konular hakkında konuşmayı seviyor.

 


Bu ders, Ludwig Maximilian University Munich ev sahipliği ve Rosa Luxemburg Vakfı'nın maddi desteği ile gerçekleşmektedir.