OUR COURSES

Üniversiteyi Dışarıdan ve Yeniden Yaratmak

KÜNYE

Yakın ve Orta Doğu Çalışmaları Enstitüsü / Ludwig-Maximilians Universität München
6 AKTS (Sertifikalı)
27.07.2021: 10.00 - 12.30 & 13.30 - 15.00 (CEST) / 11.00 - 13.30 & 14.30 - 16.00 (TSI)

28/29./30.07.2021: 10.00 - 13.30 (CEST) / 11.00 - 14.30 (TSI)

02.08.2021: 10.00 - 12.30 & 13.30 - 15.00 (CEST) / 11.00 - 13.30 & 14.30 - 16.00 (TSI)

06 - 10.09.2021: 11.00 - 12.00 & 13.00 - 15.00 (CEST) / 12.00 - 13.00 & 14.00 - 16.00 (TSI)
Türkçe

ARAŞTIRMAHANE HAKKINDA

Bu araştırmahane kolektif araştırma odaklı birlikte öğrenme için dijital bir alan yaratmaya çalışıyor. Türkiye’de 80’lerden bugüne kurulmuş alternatif üniversite arayışları ve bu arayışların üniversiteye olan etkileri tartışılacak. Bu arayış ile kurulan alternatif akademik oluşumların üniversiteye dair kritik düşünceye katkıları, ortaya çıkardıkları fırsat ve yenilikler; sınırlılıkları ve eksiklikleri ile birlikte eleştirel bir biçimde ele alınacak. Üniversite fikrinin ve üniversite komünitesinin oluşumu ve değişimi, üniversitenin araçsallaştırılması, üniversitenin neoliberalleştirilmesi, uluslararası feminist hareketin üniversite yapısına, bilimsel bilgi üretimine ve akademiye etkileri, dekolonyal üniversite düşüncesi gibi temel konular üzerine derinlemesine tartışılacak. Alternatif akademik oluşumlar üzerine kolektif olarak yapılacak olan araştırmanın sonuçları kamuya açık hale getirilecek.

1. blok (27 Temmuz - 2 Ağustos) günlük çevrimiçi dersler aracılığıyla üniversitenin oluşumu ve gelişiminin tarihsel arkaplanını anlatacak, alternatif akademik oluşumları analiz etmek ve kayda geçirmek için gerekli olan teorik çerçeveyi tanıtacak. Bunun için üniversitenin tarihinden bugünkü işlevine, üniversite söyleminin yükselişinden düşüşüne kadar birçok konuda bizi aydınlatacak 9 uzman akademisyeni davet ettik. Bu blokta, araştırmahanemizin araştırma ekibi katılımcılarla birlikte bir araştırma metodolojisi tasarlayacak ve araştırma grupları kurulacak. Daha sonra, araştırma grupları alan araştırmalarına başlayacak ve 1 ay süreyle araştırma yapacak. 2. blokta (6 Eylül - 10 Eylül) yine çevrimiçi dersler aracılığıyla, araştırma grupları kendi alan araştırmalarından çıkan verileri katılımcılarla paylaşacak ve verilerin analizini birlikte yapacak. Bu iki blok birbirini tamamlayıcı niteliktedir ve katılımcıların iki bloğa da düzenli katılmaları beklenmektedir.


ARAŞTIRMAHANE TASLAĞI

Ders taslağı ve müfredatını buradan inceleyebilirsiniz.

Derse katılmayı planlayanlardan bir tanışma mektubu göndermeleri beklenmektedir. Lütfen platform mesajlarınızı sıklıkla kontrol ediniz. Sorularınızı araştırma ekibine platform üzerinden sorabilirsiniz. Bunun için mesaj kutusuna isimlerinizi yazmanız yeterli.


İlk ders buluşmasından bir gün önce yine ders saatinde gerçekleşecek olan bir hazırlık buluşması olacağını lütfen unutmayın. Bu buluşmada sizlere derslerin gerçekleşeceği platformun nasıl çalıştığını anlatacağız ve teknik destek sunacağız, böylece herkes ilk ders oturumu için teknik olarak hazırlanmış olacak.


MİSAFİR AKADEMİSYENLER İLE TANIŞ

Araştırmahanemizin dersleri Aslı Odman, Bülent Somay, Cem Özatalay, Christoph Neumann, Gençay Gürsoy, Güllistan Yarkın, Ömer Ulusoy, Sevgi Uçan Çubukçu ve Simten Coşar tarafından verilecektir.

 

ARAŞTIRMA EKİBİ İLE TANIŞ


Can Irmak Özinanır, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu ve aynı üniversitede “Antikapitalist Hareket ve Yeni İletişim Teknolojileri” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. İlgi alanları arasında medya çalışmaları ve kültürel çalışmalar, yeni iletişim teknolojileri ve toplumsal hareketler bulunuyor. Şu anda medya çalışmalarında hegemonya kavramı üzerine doktora tezi üzerine çalışıyor. Bazı dergi ve kitaplarda “Stuart Hall’un Düşüncesinde Belirlenim ve Marksizm”, “Dayanışma Akademileri Müştereklerin Neresinde Duruyor” gibi çeşitli makaleleri yayımlandı. Ankara Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışırken “Barış İçin Akademisyenler Bildirisi”ni imzaladığı için üniversiteden ihraç edildi. Şu anda araştırma ve derslerine Ankara Dayanışma Akademisi’nde devam ediyor.


 

Emine Sevim, 2019 yılında eleştirel erkeklik çalışmaları alanında yüksek lisans tezini tamamladı. Munzur Üniversitesi Genel Sosyoloji ve Metodoloji Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktayken Ocak 2017'de 679 Sayılı KHK ile ihraç edildi. Dayanışma Akademileri ve BİRADADA Derneği'nin kuruluşunda görev aldı. Sevim, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde sosyoloji bölümünde doktora öğrencisi olup, halen eğitim aktivisti olarak çalışmalarıma devam etmektedir. Feminist metodoloji, eleştirel erkeklik çalışmaları, eleştirel pedagoji ve yüksek öğretim çalışmaları Sevim'in araştırma alanları arasındadır. 

Handan Coşkun 1991-2000 arası Ankara’da gazeteci olarak insan hakları yargı, DGM alanında çalıştı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde 2001- 2017 yılları arası kadın ve çocuk alanında görev aldı. Yoğunlaştığı alanlar arasında namus adına işlenen cinayetler, ensest, intiharlar ve bitmemiş yas bulunmakta iken 14 Temmuz 2017’de 692 Sayılı KHK ile ihraç edildi. Kadın ve çocuk alanına ilişkin dernek ve vakıflarda çalışmalarına devam eden Coşkun şu an 2015-2016 tarihleri arası bölgede yaşanan çatışmalar ve abluka sırasında kadınların yaşadığı sorunlara ilişkin sözlü tarih çalışması yürütmekte. Kamu Yönetimi mezunu olan Coşkun, İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 3. sınıf öğrencisi.Serap Sarıtaş ekonomi politik alanında uzmanlaşan bir araştırmacı olup, Türkiye Dokuz Eylül Üniversitesindeki pozisyonundan Barış için Akademisyenler bildirisini imzaladığı için ihraç edildiğinden beri bağımsız olarak çalışıyor. İstanbul Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra aynı yerde yüksek lisans mezuniyetinin ardından, ekonomi alanındaki doktora derecesini Londra SOAS üniversitesinden kazandı. Temel çalışma alanı finansın ve emekliliğin ekonomi politiğidir. Türkiye’deki emekliliğin finansallaşmasına dair doktora tezi Türkçe kitap olarak basıldı. Araştırmacının katkıda bulunduğu diğer bir alan ise ileri yaşlardaki sosyal yeniden üretimdir. Anaakım olmayan finans yaklaşımlarına, emeklilik reformlarına ve fona dayalı yaşlılık gelirine dair çeşitli dergi makaleleri, kitap bölümleri ve konferans sunumları bulunuyor. "Financialisation of pensions: The case of Turkey. Global Social Policy (2020)" ve "Bireysel Emeklilik Sistemi ve Emekliliğin Finansallaşması: Sermayeyi BES’lemek, İstanbul: Notabene Yayınları (2017)" Sarıtaş'ın yayımlanan çalışmaları arasındadır.


 

Bu ders Rosa Luxemburg Vakfı'nın maddi desteği ile gerçekleşmektedir. Ev sahibi üniversite önümüzdeki günlerde duyurulacaktır.