Çağdaş Türkiye Edebiyatı

Poetika sözcüğü Aristo’dan bu yana en genel anlamıyla yazınsal metinlerin taşıdığı temel özellikleri betimlemek için kullanılmıştır. Daha çok yapısalcı yazınbilim kuramlarında kullanılan bu sözcük günümüzde kuram dışında ‘yazınsallık’ anlamında da kullanılmaktadır. Poetika hakkında bugüne kadar hep kuramcıların ve eleştirmenlerin kaleminden okuduk. Peki, yazarlar ve şairler yazınsallığı ve poetikayı nasıl ele alıyor? Metinleri nasıl yazınsal kılıyor? Dersimizin öncelikle Türkiye edebiyatında yazarların kendi sözlerinden ve eserlerinden yola çıkarak poetika anlayışlarının nasıl olduğunu betimlemeye çalışacağız.

Dersimizde bu çalışma için iki tür kaynak kullanacağız: Yazar ve şairlerin belirli eserleri ve basılmış, kaydedilmiş söyleşi ve denemeleri. Seçtiğimiz yazarlardan bazılarının kendi bakış açılarını açıkça dile getirdikleri yazılarını bulmak mümkün. Örneğin Orhan Pamuk ve Ferit Edgü hem kitaplarında hem de söyleşilerinde yazınsallıktan ne anladıklarını, sanat ve estetiğin nasıl ele alınabileceğini açıkça dile getirmektedir. Ancak kimi yazarların söyleşileri ve denmelerinden satır arası okuyarak böyle bir bakış açısı çalışması yapabiliriz. Örneğin Yaşar Kemal hiçbir zaman epik söylemin nasıl yazınsallığa dönüştürdüğünü açıkça ifade etmemiştir ancak hem eserlerinden hem de söyleşilerinden yola çıkarak bunu gözlemleyebiliriz.

Ders dili Türkçedir. Detaylı ders programı için lütfen tıklayınız.

Başlangıç: 25 Nisan Perşembe, her hafta

Almanya Saati: 11.00 – 12.00 am

Türkiye Saati: 12 - 1 pm

*** Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi Yakın ve Orta Doğu Enstitüsü Türkiye Tetkikleri Kürsüsünün işbirliğyle


Dersin Amacı

LMU Münih işbirliğiyle

1. Yazın eleştirisinin ve yazın kuramının temel kavramlarını tanıtmak ve öğrencilerin uygulama yapmalarını sağlamak

2. Yazınsal metinlerde anlamsal ve biçimsel çözümleme yapma yöntemlerini tanıtmak

2. Yazınsal metnin estetik yapısına göre farklı okuma biçimleri konusunda öğrencilerin bilincini yükseltmek

Dersin Çıktıları

1. Ders boyunca bilimsel anlamda yazınsal bir metinden bakış açısı çalışmasının nasıl yapılabileceğini örnekleriyle sunulacak ve böylece katılımcılar yazınbilimsel çözümleme yöntemlerini uygulamalı olarak çalışabilecekler.

2. Çalışmamızın daha naif olan sonuçlarından biri ise katılımcılar yazınsal bir metnin nasıl kurulabileceğini ve okunabileceğini keşfedebilecekler. Bu ders her ne kadar yazarlık eğitimi amaçlanmasa da yaratıcı yazma edimi olanlar için de yaralı olabilecektir.

Öğrencilerin Yükümlülükleri

1. Öğrencilerin derse katılmadan önce seçilen eserleri ve kuramsal yazıları yakın okuma soruları eşliğinde okumaları, düzenli olarak video dersleri izlemeleri ve online yüzyüze tartışma platformuna katılmaları beklenmektedir.

2. Bu dersten sertifika ve AKTS kredisi almak isteyen öğrencilerin dönem sonunda bir makale yazmaları gerekecektir. Makale seçtikleri bir yazar ve eseri üzerine yazınsal bir çözümleme hakkında olacaktır. Bu dersi kredisiz alanların makale yazma yükümlülükleri olmayacaktır.

3. Öğrencilerin iyi düzeyde Türkçe bilmeleri gerekmektedir.

Ders Düzeni

Öğrencilerin seçilen metinleri daha etkili okuyabilmeleri ve çalışabilmeleri için yakın okuma soruları ders sayfasına haftalık olarak yüklenecektir. Online ders malzemesine www.coworkingsquares.de adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca öğrenciler her haftanın sonunda çalışılan konu ile ilgili kısa ders notuna ulaşabileceklerdir.

Her hafta Salı günleri 20 şer dakikalık 2 video ders sisteme yüklenecektir. Ayrıca Perşembe günleri 60 dakikalık online canlı görüşme olacak ve öğrencilerle yüz yüze tartışma ve soruları yanıtlama oturumu yapılacaktır.

Derse AKTS alarak katılan öğrencilerin seçtikleri bir yazarın eseri üzerine en az 2000 sözcük içeren bir makale yazmaları ve 1 Eylüle kadar teslim etmeleri gerekmektedir.

Zeynep Erk Emeksiz kimdir?

Zeynep Erk Emeksiz anlambilim ve yazın kuramı üzerine çalışan bir dilbilimcidir. Doktora çalışmasını 2003 yılında Ankara Üniversitesi Dilbilim Bölümünde tamamlayan Emeksiz’in Türkçede adlar ve eylemlerin anlamsal yapısı, kiplik ve olumsuzluk yapıları üzerine yayımlanan pek çok çalışması bulunmaktadır. 1993-2017 yılları arasında Anadolu Universitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde akademisyen olarak Doç. Dr. ünvanıyla çalışan Emeksiz darbe sonrası barış dilekçesine imza veren diğer 30 meslektaşıyla birlikte Rektör Naci Gündoğan’ın iradesi ve 686 nolu KHK ile üniversiteden ihraç edilmiştir. Hocamız hala Anadolu Üniversitesinden ihraç edilen barış akademisyenlerinin kurduğu Eskişehir okulu dayanışma akademisinde yazınbilim ve dilbilim dersleri vermektedir. Kendisinin ayrıntılı özgeçmişine https://www.eskisehirokulu.org/ adresinden veya https://independent.academia.edu/ZeynepErkEmeksiz adresinden ulaşabilirsiniz.


Sponsored by the Rosa Luxemburg Stiftung with funds of the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development of the Federal Republic of Germany. This online course or parts of it can be used by others for free as long as they provide a proper reference to the original publication. The content of the publication is the sole responsibility of Off-University. Organisation für den Frieden e.V. and does not necessarily reflect a position of RLS.
  

Top