Almanya’da Dİaspora ve TürkİYe Nereye Gİdİyor?

NRW (Kuzey Ren Vestfalya) Mobil Dayanışma Akademisi, hem göç veren hem de göç alan ülkelerde artan sağcı otoriter popülizmi göz önünde bulundurarak Almanya’da yaşayan Türk ve Kürt göçmen gruplarının 2000’lerden sonraki durumuna odaklanan bir seri workshop düzenliyor. 

İlk serisi 2018-2019 kışında ve ikinci serisi de 2019 baharında, toplam 6 oturumla, düzenlenen workshoplar, NRW bölgesinde, Köln, Düsseldorf, Bonn, Siegen, Duisburg/Essen ve Bielefeld gibi farklı kentlerde yapılacak. Workshop ve forum tartışmalarının iki temel başlık altında sürdürülmesi hedefleniyor: 

Türk/Kürt diasporasının 2000’lerden sonra Almanya’daki sosyo-politik durumu ve sağ popülizmi Türkiye vakası gözünden Alman tasvirleri bağlamında anlamak;

Türkiye Nereye Gidiyor?: Otokratik rejimin bilançosu ve Almanya’ya yansıması.

***

NRW Mobile Dayanışma Akademisi 2018/2019 Kış Workshopları  

10 Kasım 2018 12:30-17:00, DISS, Duisburg

 

Türk ve Kürt göçmenlerinin hem Almanya’da hem de anavatanlarındaki politik eğilimlerini merak ediyoruz. Entegrasyon politikalarının Türk ve Kürt göçmenler üzerindeki etkisini sizinle tartışmak istiyoruz. Çoğulculuk, eşitlik, farklılık ve sosyal adaletin dinamiklerini anlamak için çok yönlü görüşlere ihtiyacımız var. 

Moderatör: Asli Telli Aydemir

Konuşmacılar:

Hatun Citkin: “Almanya’da Entegrasyon Politikası! Türk ve Kürt vatandaşlar örneğinde iddialar ve gerçekler”Ismail Küpeli: “İkinci sınıf vatandaşlardan Türklük savaşçılarına: Alman Türklerine karşı sosyal ayrımcılık Türk sağını nasıl güçlendirdi?” 

  * RSVP 8 Kasım 2018’e kadar: telli.asli@gmail.com

 

 

Top