Basın Odası

8 Şubat 2019

Akademisyenlerle Birlikte Bilimsel Düşünce Hapsediliyor

10 Ocak 2016'da, 1.128 akademisyen, Türkiye’nin Güneydoğu’sunda yer alan Kürt nüfuslu bölgelerde sürdürülen sokağa çıkma yasakları sırasında gerçekleşen ağır insan hakları ihlallerini protesto eden "Bu suça taraf olmayacağız" başlıklı bir bildiri yayınladı. Türk hükümetinin akademideki barış savunucularını, "terör propagandası yapmakla" suçlamasından sonra, yüzlerce bilim insanı üniversitelerinden kovuldu. Bu süreçte diğer bilim insanlarının da katılımıyla bildiriyi imzalayan barış akademisyenlerinin sayısı sadece Türkiye'de 2.212'ye ulaştı. 5 Aralık 2017'de, akademisyenler Ağır Ceza Mahkemeleri’nde "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla yargılanmaya başladı ve insan hakları savunucularına karşı cezalar verilmeye devam ediyor. Bianet’te de yer alan habere göre "23 Ocak 2019 itibariyle 5 Aralık 2017'den bu yana mahkemeye çıkan akademisyen sayısı 450 oldu. 83 akademisyen 1’er yıl 3’er ay; 3 akademisyen 1'er yıl 6'şar ay; 1 akademisyen 2 yıl 3 ay; 1 akademisyen 2 yıl 6 ay; 1 akademisyen 2 yıl 1 ay; 1 akademisyen 3 yıl olmak üzere davası sonuçlanan toplam 90 akademisyenin tamamı hapis cezasına mahkûm oldu."

Akademi'de ifade özgürlüğünü savunan ve güçlendirmeye çalışan Off-University girişimi olarak, meslektaşlarımızın Türkiye'deki özgürlük ve barış için devam eden mücadelesini destekliyoruz. İnsan haklarının savunulması kovuşturulmamalıdır. Aynı dilekçeye imza atan akademisyenlerin farklı cezalara çarptırılması, mahkemelerin ne kadar keyfî olduğunu gösteriyor. 24 Ocak'ta mahkemenin ağırlaştırıcı herhangi bir durum bulunmadığı halde bir akademisyene verdiği üç yıllık ceza bunun bir örneğidir. Hapsedilmeye çalışılan her akademisyenle birlikte bilimsel düşünce de hapsedilmektedir. Türkiye üniversitelerinde eleştirel düşünce ve akademisyenlerin kamusal alandaki müdahaleleri sistematik olarak önlenmektedir. Bu nedenle, mahkumiyetler yalnızca akademisyenlere yönelik politik baskıyla sınırlı kalmamakta aynı zamanda sağlıklı bir akademik ortami, bilgi üretimi ve Türkiye'deki yüksek öğretimin gelecekteki gelişimini de engellemektedir.

Siyasi baskı gören meslektaşlarımızla dayanışma içinde olacağımızı yeniden tekrar ediyoruz,

Off-University

Barış İçin Akademisyenler girişimi hakkındaki kovuşturmalar hakkında daha fazla bilgi için: https://bianet.org/konu/trial-of-academics

Türkiye'deki sokağa çıkma yasakları hakkında daha fazla bilgi için: http://hakikatadalethafiza.org/en/kaynak_tipi/reports-on-curfews/


___________________________________________________________________________________

3 Ekim 2019

Off-University 2018/19 Kış Dönemi Online Dersleri Başlıyor!  

Off-University, akademik özgürlüğe uygulanan siyasî baskı ve saldırılara yanıt olarak bir araya gelen akademisyenlerin bağımsız girişimidir. Kurulan online platform aracılığıyla, işinden ve yerinden edilen bilim insanlarının eğitim ve araştırmaya devam etmeleri için imkânlar yaratmak hedeflenir. Almanya ve Türkiye kökenli akademisyenler tarafından kurulan Off-University, geniş bir perspektifte düzenlediği akademik etkinliklerle dünyanın farklı coğrafyalarından eğitmenlerin, araştırmacıların, öğrencilerin ve konuya ilgi duyan bütün bireylerin katılımına açıktır ve online derslere katılım ücretsizdir. Off-University 2018-2019 Kış Dönemi 17 Ekim 2018’de başlıyor ve programda 3 ders yer alıyor. 

Off-University,

+ alternatif bir akademi dünyası hedefiyle, alternatif yöntemlerle, yerinden edilen akademisyenleri yeniden bir araya getirir;


+ üniversiteler ve diğer eğitim kurumları arasında hâlihazırda var olan iş birliği ağlarını daha az hiyerarşik ve daha fazla kapsayıcı bir anlayışla yeniden yapılandırmak amacıyla kendisini kolaylaştırıcı olarak tanımlar;


+ eleştirel araştırmanın bütün coğrafyalarda herkes tarafından yapılabileceği ve bilginin özgürce ve ücretsiz üretilip paylaşılabileceği fikrine bağlıdır.  Off-University, 2018-2019 Kış Dönemi online dersleri, özellikle, Ocak 2016’da Kürt şehirleri ve Kürtlere karşı uygulanan devlet şiddetini durdurmak amacıyla barış bildirisini imzalayan ve bu sebeple üniversitedeki görevlerinden uzaklaştırılan Türkiye’den akademisyenleri dinlemek için bir mekân sunuyor. Off-University eğitmenleri arasında yurt dışı çıkış yasağı olan akademisyenlerin de bulunması sebebiyle dersler online mecrada erişime açılıyor. Böylelikle, öncelikle Almanya’dan ve daha sonra dünyanın farklı ülkelerinden katılımcılar ile Türkiye’den online ders verecek olan eğitmenler arasında hem ulusaşırı hem de kültürlerarası iletişim kurulması hedefleniyor. 

Daha fazla bilgi almak ve basın dosyasını indirmek için lütfen aşağıdaki linke 

tıklayın

 

Top