Yayınlar

Bu kitapçık, 2017 Ekim’inin ilk haftasında Off-University, Organisation für Frieden e.V. olarak düzenlediğimiz “Barış Hakkında Zor Sualler” isimli çevrimiçi konferansın belgelendirmesidir. Çevrimiçi bir konferansın ruhuna uygun şekilde, sunumların tam yerine merak uyandıracak özetler halinde bulabilirsiniz. 

[ISSUU embedded link]

 

Pdf olarak indirmek için lütfen buraya tıklayın

 

Barış Hakkında Zor Sualler Konferans Programı 

Bölüm 1: Savaşın Varlığı

Dr. Bediz Yılmaz, Savaş Dede, Dr. Ali Ekber Doğan

Bölüm 2: Barışın İmkânları

Dr. Atilla Güney, Dr. Hakan Altun, Dr. Ayşe Çavdar, Mine Gencel Bek

Bölüm 3: Barışın Gerekliliği

Dr. Ahmet Murat Aytaç, Dr. Bülent Şık, Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu

Bölüm 4: Barışa Sesler

Dr. Kerim Gültekin, Dr. Aslı Telli, Murat Sevinç, İzmir ve Ankara Dayanışma Akademisi 

 

** Bütün sunumların video kayıtlarına ulaşabilirsiniz.

 

Top