KURSE

Toplumsal Cinsiyet

KÜNYE

Europa Universität Viadrina Frankfurt (Oder)
 6 AKTS
 12:00 (GMT+1) / 14:00 (GMT+3)
14 Hafta (02.11.20 - 15.02.21)
Türkçe

DERS HAKKINDA

Toplumsal cinsiyet kamusal alana, sosyal politikaya, emek süreçlerine özetle hayatımızın her alanına etki eder. Bu ders, toplumdaki bu etkiler hakkında kritik soruları araştıran ve disiplinler arası bir akademik alan olan Toplumsal Cinsiyet Çalışmalarına eleştirel bir genel bakış sunar. Dersin temel amacı, öğrencileri Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları alanındaki temel konularla, sorularla ve tartışmalarla tanıştırmaktır. Bu kapsamda, Türkiye toplumunun çeşitli alanlarında, günlük yaşamda, eğitimde, işyerinde ve evde toplumsal cinsiyetin sınıf, ırk, etnisite, cinsellik ve yaş ile kesiştiği olgular değerlendirilecektir. Ders konuları kadın, LGBTIQ + / cinsiyet hakları aktivizmi ile hukuk, eğitim, beden, cinsellik, aile, kamusal alan ve sinemada toplumsal cinsiyet sorunlarını içermektedir.

DERSİN HEDEFLERİ

Bu dersi tamamlayan öğrenciler, cinsiyetin toplumdaki rolü hakkındaki bilgi edinecek; kadın ve toplumsal cinsiyet araştırmalarına dair eleştirel perspektifi akademik, kişisel ve mesleki yaşamlarında uygulayabilecek ve bu alandaki ileri düzey derslere katılabilmek için gerekli donanıma sahip olacaklardır.

Öğrencilerin dersi tamamladıktan sonra şunları yapabilmeleri hedeflenmektedir:

● Toplumsal cinsiyetle ilgili konuları ve tartışmaları özellikle Türkiye toplumu ile ilgili olarak araştırmak,

● Cinsiyet, ırk, sınıf, cinsellik, yaş, din, kültür ve ulusun kesişimleri aracılığıyla günlük hayatımızı şekillendirdiği alanları açıklayabilmek,

● Güç, ayrıcalık ve baskı sistemlerinin bireyler ve toplulukların üyeleri olarak deneyimlerimizi nasıl şekillendirdiğini tartışabilmek,

● Tarihsel ve güncel toplumsal cinsiyet araştırmalarındaki temel teorik tartışmaları içeren eleştirel bir kelime dağarcığı geliştirmek,

● Kütüphane araştırması ve becerileri ile argüman geliştirme ve akademik referans verme yoluyla araştırma okuryazarlığı edinmek.

DERS TASLAĞI

Ders taslağı ve müfredatını buradan inceleyebilirsiniz. 


İlk ders buluşmasından bir hafta önce yine ders saatinde gerçekleşecek olan bir hazırlık buluşması olacağını lütfen unutmayın. Bu buluşmada sizlere platformun nasıl çalıştığını anlatacağız ve teknik destek sunacağız, böylece herkes ilk ders oturumu için teknik olarak hazır olacak.  


EĞİTMENİN İLE TANIŞ


Bu ders, Aramızda: Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği’nden 12 akademisyen tarafından kolektif olarak hazırlanmıştır. Kasım 2017’de kurulan Aramızda Derneği, Toplumsal Cinsiyet ve Queer Çalışmaları alanında network, yaratıcılık ve araştırma için platform sağlayan, çoğulcu bir feminist dayanışma alanı oluşturmak amacıyla yola çıkmıştır. Bu kolektif, KHK’larla ihraç edilen feminist akademisyenler ile toplumsal cinsiyet ve LGBTIQ+ alanlarında eğitim, araştırma hakkı kısıtlamaları, kampüs içerisinde cinsel istismarı önlemeye yönelik dayanışma mekanizmalarının yok edilmesi gibi zor koşullarla yüzleşen öğrenciler tarafından kurulmuştur. Hep birlikte bu derneği kurup, üniversite dışında bir alan talep edip, sanat, sivil toplum ve siyaset alanındaki çalışma, araştırma ve örgütlenmelerine devam ederek, karşılaştıkları bu duruma cevap vermişlerdir.


Moderatör: Emine SEVİM


Eğitmenler: Ece ÖZTAN, Melda YAMAN, Yasemin ÖZGÜN, Nalan MUMCU, Dilek HATTATOĞLU, Emine SEVİM, Evun Sevgi OKUMUŞ, Merve DİLTEMİZ MOL, F. Ceren AKÇABAY, E. İrem AKI, Pınar YILDIZ, Demet BOLAT

 


Bu ders, Europa Universität Viadrina Frankfurt (Oder) ev sahipliği ve Rosa Luxemburg Vakfı'nın maddi desteği ile gerçekleşmektedir.