KURSE

Türkiyede Kürt Meselesi. Dinamikleri ve Gelişimi

KÜNYE

 6 AKTS
 12:00-14:00 (CEST) / 13:00-15:00 (GMT+3)
14 Hafta (12.04.21 - 12.07.21)
Türkçe

DERS HAKKINDA

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan beri Kürt meselesi pek çok dönüşüm yaşadı, ve bu dönüşümde etkili olan farklı dinamikler oldu. Bu dersin amacı Kürt meselesinin çözümü için öncelikle etkili olan dinamikler ve dönüşümlerin incelenmesidir. Üç bölümden oluşacak olan dersin ilk bölümünde (Kürt Meselesindeki Dinamikler ve Dönüşümler), Kürt meselesi tarihsel ve güncel yönleriyle tartışılacak, yaşadığı dönüşüm ve bunda etkili olan dinamikler incelenecektir. Dersin ikinci bölümünde (Makro Siyasetin Kürt Meselesindeki Rolü), Türkiye’nin değişen bölgesel ve küresel ilişkilerinin Kürt meselesine yönelik politikalarını nasıl etkilediğine odaklanılacaktır. Özellikle, Türkiye’nin bölgesel olarak Irak, İran ve Suriye ile ilişkileri ile küresel olarak Avrupa Birliği ve ABD ile değişen ilişkilerinin Kürt meselesindeki politikalarını nasıl etkilediğini tartışacaktır. Dersin üçüncü bölümünde (Kürt Toplumunun Dönüşümü ve Mikro Düzeyde Çatışma Çözümü) ise, makro Kürt meselesinin Kürt toplumundaki mikro çatışma çözümünü nasıl etkilediği; Kürt toplumunun ve özellikle Kürt kadınlarının Kürt meselesi ile birlikte nasıl bir dönüşüm geçirdikleri tartışılacaktır. Türkiye’de Kürt meselesinde etkili olan dinamikler ve dönüşümler incelendikten sonra katılımcılarla birlikte Kürt meselesinin geleceğine bir projeksiyon ile bakılıp “potansiyel barış” ya da “bitmeyen çatışma” şeklinde bir münazara tartışması yürütülecektir.

DERS TASLAĞI

Ders taslağı ve müfredatını buradan inceleyebilirsiniz. İlk ders buluşmasından bir hafta önce yine ders saatinde gerçekleşecek olan bir hazırlık buluşması olacağını lütfen unutmayın. Bu buluşmada sizlere platformun nasıl çalıştığını anlatacağız ve teknik destek sunacağız, böylece herkes ilk ders oturumu için teknik olarak hazır olacak.  


EĞİTMENİN İLE TANIŞ


Ferda Fahrioğlu-Akın yüksek lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi’nde “Güvenlik ve Kimlik Bağlamında İnsan İhtiyaçları Teorisi’nin Türkiye’de Kürt Meselesine Uygulanması” isimli tez ile bitirdi. Doktora derecesini ise “Devlet-dışı Aktörlerin Mikro Çatışma Çözümündeki Rolleri: Diyarbakır Örneği” isimli tezi ile Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden aldı. Çalışma alanları Barış Çalışmaları, Çatışma Çözümü ve Kürt Meselesidir. Fahrioğlu-Akın Kürt coğrafyasındaki şiddet olaylarını eleştirmek için imzaladığı “Barış Bildirisi” nedeniyle 686 sayılı KHK ile Yıldız Teknik Üniversitesi’ndeki işinden ihraç edildi.

 


Bu ders, Philipps-Universität Marburg ev sahipliği ve Rosa Luxemburg Vakfı'nın maddi desteği ile gerçekleşmektedir.