OUR COURSES

Kültürel Miras ve Otoriter Şehircilik

KÜNYE

Technische Universität (TU) Berlin | Department of Architecture, International Urbanism and Design
Çarşamba 15:00 - 17:00 CEST / 16:00 - 18:00 GMT+3
6 AKTS
14 Hafta (19 Nisan 2022 - 23 Temmuz 2022)
Türkçe

DERS HAKKINDA

Dersin temel hedefi, güvenlik politikalarının şehirleşme üzerindeki etkilerini incelemek ve güvenlik politikalarının şehirleşme sürecinde kent lehine denetlenebilirliği üzerine tartışmalar yapmak.
Şehirleşme, yaşam ve üretim alanı olması nedeniyle güvenlik ve yönetimde çok belirleyici bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Ülkelerin yönetim şekilleri (parlamanter sistem, başkanlık vb) ve yaşamış oldukları sorunlar (etnik, coğrafi ve ekonomik) kentlerin planlanması ve bu planların uygulanması konusunda alınan kararlara da direkt etki etmektedir. Dönem boyunca, genel şehircilik ilkeleri, kent kültürünün oluşum süreci, kültürel mirasın şehirleşme sürecindeki önemi, kentlerin güvenliği ve güvenlik politikalarının uygulanması sürecinde kültürel mirasın korunmasında yaşanan handikaplar ve önceliklerin belirlenmesinde yaşanan süreç ele alınacaktır.
Ülkelerin, şehirleşme politikaları ve yönetim şekilleri, bir taraftan kültürel zenginliklerini korumayı hedeflerken diğer taraftan güvenlik sorunsalı birçok çelişki üretmektedir.
Bu derste, güvenlik politikalarının kültürel mirası korumaya engel olmaması gerektiği varsayımıyla şehircilik tarihi, uygulamaları ve çözüm önerileri değerlendirilecek; yaşanan çelişkiler Diyarbakır örneği üzerinden irdelenecektir.


DERS TASLAĞI

Ders taslağı ve müfredatını buradan inceleyebilirsiniz.


İlk ders buluşmasından bir hafta önce yine ders saatinde gerçekleşecek olan bir hazırlık buluşması olacağını lütfen unutmayın. Bu buluşmada sizlere derslerin gerçekleşeceği platformun nasıl çalıştığını anlatacağız ve teknik destek sunacağız, böylece herkes ilk ders oturumu için teknik olarak hazırlanmış olacak.


EĞİTMENİN İLE TANIŞ


Elbistan (Türkiye) de doğdu. Mesleki öğretimini ve Akademik diplomalarını İTÜ Şehir v Bölge Planlama Bölümünden aldı. Lisans sonrası part-time Serbest Şehirci olarak çalışırken Y. Lisansını tamamladı ve sonrasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, GAP İdaresi, Çevre Bakanlığı gibi kurumlarda Şehir Plancısı ve Bölge Plancısı olarak çalıştı. Mesleki çalışmalarını sürdürüken İTÜ’deki Doktorasını tamamladı ve sonrasında Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde Akademik yaşamın mesai tarafı ile tanıştı. Çalışma alanı Bölgesel Kalkınma ve Bölgesel Dengesizlik olsa da, Mimarlık öğrencilerine Şehircilik Dersi vermeye başladıktan sonra, Kentsel koruma ve Kültürel Miras konularına yoğunlaşmaya başladı. Göç ve Entegrasyon ile Sosyal Konut politikaları ilgilendiği diğer alanlardır.
2017 Nisan ayında Dicle Üniversitesi’nden ihraç edilince İstanbul’a yerleşti ve bağımsız araştırma-akademik çalışmalarını sürdürmektedir.


Bu ders Technische Universität Berlin, Department of Architecture, International Urbanism and Design ev sahipliğinde gerçekleştirilmektedir.