OUR COURSES

Osmanlı Tarihinde Kenarda Kalanlar

KÜNYE

Ludwig Maximilian University Munich
 6 AKTS
 14:00-15:30 (CEST) / 15:00-16:30 (GMT+3)
14 Hafta (12.04.21 - 16.07.21)
Türkçe

DERS HAKKINDA

Her toplum kendi normalini yarattığı gibi kendi “anormal”ini, “azınlık”ını, “toplum dışına atılmışları”nı da yaratır. Örneğin günümüzde kadınlar hem kamusal alanda hem yazılı metinlerde daha görünür iken Osmanlı toplumunda ilk bakışta hemen fark edilmeyecek kadar “marjinal”dirler. Benzer şekilde günümüzde bekâr olmak ciddi bir sorun teşkil etmezken, Osmanlı Devleti bekârlardan daha fazla vergi alarak onları ötekileştirirdi. Latin Avrupa’da istenmeyen Yahudiler ve göçebeler Osmanlılar’ın ana gruplarındandı. Kıptîler ise iki toplumda da kenarda sayılırdı.

Bu ders, Büyük Anlatı’nın (Grand Narrative) dışında kalan bazı grupların tarihsel olaylar içinde nasıl konumlandığı konu almaktadır. Dönem başında kültür tarihi, halk kültürü, marjinallik ve normallik kavramları üzerinde durulacak, sonrasında her hafta Osmanlı tarihinin bazı marjinal grupları incelenecektir. Katılımcılara, tarihin kenarda kalanları ile ilgili belli bir bakış açısı kazandırmak hedeflenmektedir. Her hafta, Osmanlı tarihinde marjinal olarak kabul edilenlerle günümüz marjinallerinin benzerlik ve farklılıklarını üzerine tartışmalar yürütülecektir.

DERS TASLAĞI

Ders taslağı ve müfredatını buradan inceleyebilirsiniz.İlk ders buluşmasından bir hafta önce yine ders saatinde gerçekleşecek olan bir hazırlık buluşması olacağını lütfen unutmayın. Bu buluşmada sizlere platformun nasıl çalıştığını anlatacağız ve teknik destek sunacağız, böylece herkes ilk ders oturumu için teknik olarak hazır olacak.  


EĞİTMENİN İLE TANIŞ


Aylin Çakı Boğaziçi Üniversitesi tarih bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansa İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi’nde başladı, yatay geçişle Bursa Uludağ Üniversitesi’ne geçti. Yüksek lisans tezini 16. yüzyıl sonunda yazılan bir fal kitabı (falnâme) üzerine yazdı. Akademik ilgi alanları arasında kültürel tarih, batıl inançlar ve Osmanlı tarihindeki marjinal gruplar sayılabilir.


Bu ders, Ludwig Maximilian University Munich ev sahipliği ve Rosa Luxemburg Vakfı'nın maddi desteği ile gerçekleşmektedir.