OUR COURSES

Taşlar, Kayalar, Harabeler - Geçmişle Yüzleşmenin Hayalet Varlıkları

KÜNYE

Off-University
 18:30 - 20:30 GMT+3 
6 AKTS
10 Hafta  (20 Ekim - 22 Aralık 2022 )
Türkçe

DERS HAKKINDA

2022 yılının Mayıs ayından itibaren yürüttüğümüz araştırmamızı paylaşacağımız ve on hafta olarak planladığımız bu çevrimiçi seminerler kapsamında, insandan ibaret olmayan, insandan fazla/çok aktörler olarak taşların, kayaların, harabelerin tanıklığını geçmişle ve şimdiyle, ve gelecekle ilişkilenmenin bir imkânı olarak okumaya, eleştirel barış çalışmaları bağlamına insandan ibaret olmayanın “hayalet-varlık”larını yerleştirmeye, ve dolayısıyla bu yerleştirmeyle beraber Türkiye’de toplumsal mücadelelerin hafızasının yazımına dair yeni bir perspektif oluşturmaya çalışacağız.   


Paylaştığımız izlenceden de takip edilebileceği üzere, yapacağımız kavramsal okuma ve tartışmalar bizi hafıza çalışmaları alanına, taşa dair yapılan farklı ve zihin açıcı okumalara, “insandan ibaret olmayan” diye çevirdiğimizde içimize sinen post-hümanite literatürüne ve Jacques Derrida’nın hayalet bilimine taşıyacak. Bu dört alanı iç içe geçirerek taşları, taşın sakladığını, biriktirdiğini, kaybedip kararttığını, taşların kaybolduğu ve yeniden göründüğü, parladığı anları, taşın yaşadığını ve mücadelesini genellikle Türkiye deneyimini takip ederek, haberlerden, görsel metinlerden ve edebiyat metinlerinden yardım alarak tartışmaya çalışacağız.  


Yakın dönemde yayımlanan Melisa Sönmez’in Küçük Yuvarlak Taşlar (2022) metninde Nergis şöyle diyor: “Boşluk ne güzel bir şeydi. Boşlukta gözlerinin bir engele takılmadan amaçsız, serbestçe gezinmesi”. İşte biz, Nergis’in de aslında hep takıldığı ve takılacağı gibi, o boşluktaki taşlara takılacağız, takıldığımız yerde durup Türkiye’nin hayaletlerini dinleyeceğiz.


ÖĞRENİM AMAÇLARI

Bu araştırma dersi kapsamında aşağıdaki konulara dair genel bir çerçeve çizilecek ve tartışmalar yürütülecektir:

  • Hafıza çalışmaları literatürünü takip ederek hafızanın farklı tanımlarına, bu literatürün temel kavramlarına, sorularına ve tartışmalarına dair genel bilgi vermek
  • Özellikle somut ve soyut hafıza tanımları, hafızanın mekânları/mekânlaşması/mekânsızlaşması, anaakım/hakim hafızalarla karşı hafızalar arasındaki farklı ilişkisellikler üzerine temel bir tartışma yürütmek
  • Bir deneme olarak, hafıza çalışmalarını, insan-sonrası tartışmalarını, hayalet bilimini bir araya getirmek ve bu bir araya gelmenin içinden taşa bakmak  
  • Sıradan görünen ya da zaten hiç görünmeyen, veya bir görünüp bir kaybolan bir şey üzerine, bizim tartışmalarımız çerçevesinde taş üzerine beraber düşünmek ve taşı Türkiye’de devleti, devlet şiddetini, toplumsal mücadeleleri, savaşı ve barışı, farklı toplumsal karşılaşmaları yeniden yorumlayabilmek için ele almak, dinlemek, duymak 

DERS TASLAĞI

Ders taslağı ve müfredatını buradan inceleyebilirsiniz.


İlk ders buluşmasından bir hafta önce, yine ders saatinde gerçekleşecek olan bir hazırlık buluşması olacağını lütfen unutmayın. Bu buluşmada sizlere derslerin gerçekleşeceği platformun nasıl çalıştığını anlatacağız ve teknik destek sunacağız, böylece herkes ilk ders oturumu için teknik olarak hazırlanmış olacak.


DÜZENLEYENLER

Meral AKBAŞ


Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamladıktan sonra yine aynı bölümde ve daha sonra Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Tezinde 12 Eylül askeri darbesinden sonra Mamak Askeri Cezaevi’nde tutuklu bulunan devrimci kadın tutsakların anılarını dinledi, yazdı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde doktora eğitimine devam ediyor. Devlet etnografisi, şiddet, cezaevi ve toplumsal hafıza, ve eleştirel feminist edebiyat çalışmalarına ilgi duymakta, son dönemde de eleştirel toplumsal miras çalışmaları alanında araştırmalar yürütmektedir.


Özge KELEKÇİ

 

Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde kazandıktan sonra, “Dondurulmuş Huzursuzluğun Açılması: Jean-Luc Nancy ve Walter Benjamin üzerinden Gezi Protestosu” başlıklı master tezi ile yine Boğaziçi Üniversitesi Sistematik Felsefe ve Mantık Ana Bilim Dalı’ndan yüksek lisans derecesini elde etti. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde doktora eğitimime devam ediyor. Özellikle, yeni öznellikler ve yeni/sınır kimlikler, biyoetik tartışmaları, post-hümanizm ve trans-hümanizm, sosyal ve politik felsefe, queer felsefe üzerine çalışmakta, şiddet mekânlarında hafızalaştırma, mezarlıklar ve yeni materyalizm üzerine araştırmalar yürütmektedir.
*Finanziert von der Rosa-Luxemburg-Stiftung mit Mitteln des Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland. Diese Veröffentlichung kann von anderen kostenlos genutzt werden, solange auf die originale Publikation verwiesen wird. Der Inhalt dieser Veröffentlichung ist die Verantwortung von Off-University.Organisation für den Frieden e.V. und gibt nicht notwendigerweise eine Position von RLS wieder.