OUR COURSES

Türkiyede Toplumsal Cinsiyet

KÜNYE

Philipps-Universität Marburg
Çarşamba 12:00 - 13:30 CET / 13:00 - 14:30 GMT+3
6 AKTS
15 Hafta (18 Ekim 2021 - 18 Şubat 2022)
Türkçe

DERS HAKKINDA

Toplumsal cinsiyet kamusal alana, sosyal politikaya, emek süreçlerine özetle hayatımızın her alanına etki eder. Bu ders, toplumdaki bu etkiler hakkında kritik soruları araştıran ve disiplinler arası bir akademik alan olan Toplumsal Cinsiyet Çalışmalarına eleştirel bir genel bakış sunar. Dersin temel amacı, katılımcıları Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları alanındaki temel konularla, sorularla ve güncel tartışmalarla tanıştırmaktır. Bu kapsamda, Türkiye top-lumunun çeşitli alanlarında, günlük yaşamda, eğitimde, işyerinde ve evde toplumsal cinsiyetin sınıf, ırk, etnisite, cinsellik ve yaş ile kesiştiği olgular değerlendirilecektir. Ders boyunca, kadın ve LGBTIQ + aktivizmi, eğitim, beden, feminizm, sınıf, etnisite, milli-yetçilik, hukuk, İslam, medya, erkeklik, insan hakları, otoriterlik, cinsellik, aile, kamusal alan, hafıza ve sinema başlıkları toplumsal cinsiyet bağlamında tartışılacaktır.


DERS TASLAĞI

Ders taslağı ve müfredatını buradan inceleyebilirsiniz.İlk ders buluşmasından bir hafta önce yine ders saatinde gerçekleşecek olan bir hazırlık buluşması olacağını lütfen unutmayın. Bu buluşmada sizlere derslerin gerçekleşeceği platformun nasıl çalıştığını anlatacağız ve teknik destek sunacağız, böylece herkes ilk ders oturumu için teknik olarak hazırlanmış olacak.


EĞİTMENİN İLE TANIŞ


2017 yılının Kasım ayında kurulan Aramızda: Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği, toplumsal cinsiyet ve queer çalışmaları alanında ağ oluşturmayı, yaratıcılığı ve araştırma faaliyetlerini mümkün kılan bir platform oluşturma ve çoğulcu bir feminist dayanışma alanı yaratma amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Derneğin kurucu üyeleri, Kanun Hükmünde Kararname ile üniversiteden uzaklaştırılan veya toplumsal cinsiyet ve LGBTIQ+ çalışmaları ile ilgili eğitim hakları ellerinden alınan ve kampüslerde cinsel tacizin önlenmesine yönelik destek mekanizmaları bağlamında zorlu koşullarla karşı karşıya kalan feminist akademisyen-ler, öğrenciler ve aktivistlerdir. Dernek üyeleri, üniversite dışında bir alan oluşturmaya, bu yolla çalışmalarına ve araştırmalarına devam etmeye ve sanat, sivil toplum ve siyaset alanında örgütlenmeye yönelik bir girişimde bulunarak içinde bulundukları duruma bir cevap üretmeyi amaçlamaktadır. Aramızda Derneği’nden 15 akademisyen Off-University bünyesinde kolektif bir ders hazırlığı yürütmektedir.


Eğitmenler: İrem Akı, Demet Bolat, Merve Diltemiz, Hülya Dinçer, İlkay Kara, Nalan Mumcu, Deniz Parlak, Emine Sevim, Fatma Sönmez, Ülker Sözen, Eda Aslı Şeran, Nagehan Tokdoğan, Hatice Yeşildal, Pınar Yıldız, Melek Zorlu

 


Bu ders, Philipps-Universität Marburg ev sahipliği ve Rosa Luxemburg Vakfı'nın maddi desteği ile gerçekleşmektedir.