BLOG

Akil İnsanlar Heyeti: Toplumsal Cinsiyet Odaklı Bir İnceleme
28.09.2022 15:50:18

Bu yazı 'Barış ve savaşın toplumsal cinsiyetlendirilmiş yönlerine' odaklanan bir blog serisinin parçasıdır.

DETAY
Türkiye’nin Hayaletleri: Taşlarda Molozlarda Harabelerde
19.09.2022 17:11:42

Bu yazı 'Barış ve savaşın toplumsal cinsiyetlendirilmiş yönlerine' odaklanan bir blog serisinin parçasıdır.

DETAY
Kürt sorununun toplumsal cinsiyet dinamiklerini dönüştürücü adalet yaklaşımıyla ele almak
23.08.2022 15:12:05

Bu yazı 'Barış ve savaşın toplumsal cinsiyetlendirilmiş yönlerine' odaklanan bir blog serisinin parçasıdır.

DETAY
Toplumsal Cinsiyet: Sivil Toplumun Barış Çalışmalarında Sınır-Aşan Ortaklıklar
7.07.2022 13:49:27

Bu yazı 'Barış ve savaşın toplumsal cinsiyetlendirilmiş yönlerine' odaklanan bir blog serisinin parçasıdır.

DETAY
'Commons & Learning to Live Together' üzerine düşünceler
16.12.2021 10:39:18

“Akademiyi aktivizmimizin bir parçası haline getirmenin ve beraber düşünme ve üretme pratiklerimizi akademiye taşımanın yollarını keşfettik.”

DETAY
Off-University ilk sefer bir araştırma projesine katılıyor
8.07.2021 11:23:00

RePLITO ne yapıyor ve Off-University ile işbirliği nasıl çalışıyor?

DETAY
DERSİ KREDİ OLARAK NASIL SAYDIRABILIRSINIZ
25.10.2020 21:23:29

Off-University eleştirel bilgiyi herkes için ücretsiz olarak ulaşılabilir kılma amacıyla hareket etmektedir. Off-University’den aldığınız dersi kredi olarak nasıl saydırabilirsiniz? - Gereken adımlar şunlardır.

DETAY
Farklı işbirliği imkanları araştırdık: Philipp-Schwartz-Initiative ve Off-University
17.09.2020 10:13:43

Toplantının katılımcıları hep beraber akademik özgürlüklerin arttırılması ve akademisyenler arası dayanışmanın güçlendirilmesi için bu iki örgüt arasındaki muhtemel işbirliği yolları hakkında fikir yürüttüler.

DETAY
Deneysel bir yolculuk üzerine podcast
12.07.2020 17:05:35

Bu podcast için İclal Ayşe Küçükkırca ve Ayşe Çavdar “Homelessness and Homemaking: On Different meanings of the Home Space” adlı çevrimiçi araştırma dersinin deneysel yolculuğunu tartışıyorlar.

DETAY
Bir Dijital Öz Savunma Pratiğine Davet
22.05.2020 09:20:56

Biz bütün internet kullanıcılarının kişisel verilerini koruması ve kendilerini dijital olarak savunmaları konusunda bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Off-University'nin Veri Politikası hakkında bir blog.

DETAY
Off-University'den aldığım kredileri saydırmak
7.02.2020 09:22:12

Off-University'den aldığınız kredileri nasıl saydırabilirsiniz? Bir öğrencimiz tecrübesini anlattı.

DETAY
36C3 - Kaos Iletişim Kongresi'nden Anılarımız
21.01.2020 15:08:17

27-30 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleşen tamamı komünite destekli ve gönüllü olarak düzenlenen Kaos Bilgisayar Kulübü’nün yıllık sempozyumu olan 36. Kaos İletişim Kongresi’nde inisiyatifimizi tanıtma imkânı bulduk.

DETAY
Avrupa Akademi'sinde Toplumsal Cinsiyetle Mücadele Hareketi
12.11.2019 14:49:49

Ders kapsamında Prof. Dr. Andrea Petö Macaristan'da ve uluslararası alanda toplumsal cinsiyet araştırmalarına yapılan saldırıların sebep ve sonuçları neler olduğunu tartışıyor.

DETAY