Modern Orta Doğu’nun Karşılaştırmalı Politik Tarihi

Prof. Yüksel Taşkın tarafından verilen “Modern Orta Doğu’nun Karşılaştırmalı Politik Tarihi” dersi, katılımcılarına, “istisna” ve “uyumsuz bir coğrafya” olarak temsil edilen Orta Doğu’ya dair karşılaştırmalı tarihsel bir bakış açısı sunmayı ve Orta Doğu’nun geçmişine ve bugününe dair teorik yaklaşımlara eleştirel bir bakış açısı getirmeyi amaçlar.
Bu amaçla, dersler, Batı’nın Orta Doğu’daki sömürgeciliğinin entelektüel bir parçası olan orientalism eleştirisiyle başlıyor. Daha sonra, İran, Mısır ve Suriye’nin karşılaştırmalı analiziyle, II. Dünya Savaşı sonrasında bölgenin nasıl düzenlendiğine odaklanıyor. Araplar ve İsrailliler arasındaki çatışmayı tartıştıktan sonra dersler, Orta Doğu’daki demokratikleşme sorusunu Arap Baharı’nın arka planını ve sonuçlarını içerecek şekilde tartışmaya açıyor. Katılımcıların haftalık okumaları tamamlamaları beklenirken, bölgedeki gerçekliğin görsel algısını geliştirmek amacıyla kısa belgeseller ve filmler de gösterilecektir.
Dersi başarılı bir şekilde tamamlayan katılımcılar başarı sertifikası almaya hak kazanacak. Başarı sertifikası, Bologna Süreci’nin parçası olan ülkelerdeki üniversiteler tarafından tanınabilir.
Ders dili İngilizcedir.


Detaylı ders program için buraya tıklayınız.
Tarih: 18 Ekim
Saat: 10:00 - 12:00 (Alman yerel saati, GMT +1)

***Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi iş birliğiyle

Hemen kayıt ol!

Prof. Yüksel Taşkın
1972 yılında Rize’de dünyaya geldi. 1994'te Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans (1995) ve doktora çalışmalarını (2001) tamamladı. 2002'den itibaren Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde akademik faaliyetlerine devam eden Taşkın, 2009'da doçent oldu. New York Üniversitesi Yakın Doğu Çalışmaları Merkezi’nde (1999-2000), Leiden Üniversitesi Modern Dünya'da İslam Çalışmaları Uluslararası Enstitüsü'nde (2005-2006 sonbahar dönemi) ve Northwestern Üniversitesi Buffett Uluslararası ve Karşılaştırmalı Araştırmalar Merkezi'nde (2011-2012 bahar dönemi) misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Yayımlanmış eserlerinden bazıları: Anti-Komünizmden Küreselleşme Karşıtlığına: Milliyetçi Muhafazakâr Entelijansiya (İletişim Yayınları, 2007), AKP Devri: Türkiye Siyaseti, İslâmcılık ve Arap Baharı(Birikim Yayınları, 2013),1960’tan Günümüze Türkiye Tarihi (Suavi Aydın ile birlikte, İletişim Yayınları, 2014).

  

TOP