Türkiye İktİsat Tarİhİ

 “Türkiye İktisat Tarihi”, öncelikle, Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce Osmanlı Devleti’nin ekonomik durumu ele alıyor. Daha sonra, Türkiye ekonomi tarihi ortak özelliklerine göre belli dönemlere ayrılarak inceleyip bu dönemlerde Türkiye ekonomi politikalarındaki değişiklikler bir dizi başlık altında tartışılıyor: Tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinin gelişimi ile çalışma koşulları, emeğin durumu, dış ticaret, büyüme ve bölüşüm.

Bu dersin temel amaçları;

  • Türkiye ekonomi tarihinin dönemler itibariyle ayırıcı özellikleri dikkate alınarak incelenmesi,
  • Tarihsel süreç içinde ekonomi politikalarında meydana gelen dönüşümlerin değerlendirilmesi,
  • Tarım, sanayi ve hizmet sektörlerindeki değişimlerin sosyo-ekonomik uzantılarının anlaşılması ve
  • Tüm bunların, dış ticaret, büyüme, bölüşüm, sınıfsal yapı ve kadın emeğindeki yansımalarının genel toplumsal değişime paralel olarak yorumlanmasıdır.


Derse, Dr. Derya Keskin Türkiye’den ve Doç. Dr. Mehmet Rauf Kesici Almanya’dan katılıyor.  

Dersi başarılı bir şekilde tamamlayan katılımcılar başarı sertifikası almaya hak kazanır. Başarı sertifikası, Bologna Süreci’nin parçası olan ülkelerdeki üniversiteler tarafından tanınabilir.
Ders dili Türkçedir.
Detaylı ders programı için buraya tıklayınız.

Tarih: 17 Ekim ve bundan sonra iki haftada bir işlenecek
Saat:  14:00 - 18:00 arasında


*** Duisburg-Essen Üniversitesi iş birliğiyle

Hemen kayıt ol!

Dr. Derya Keskin 
Kocaeli Dayanışma Akademisi Kurucu Üyesi

Doç. Dr. Mehmet Rauf Kesici 
Kocaeli Dayanışma Akademisi Kurucu Üyesi ve Duisburg-Essen Üniversitesi’nde AvH-PSI Bursiyeri


Bu ders Kocaeli Dayanışma Akademisi ile beraber organize ediliyor:

TOP