HABERLER


Ekim 2018’de Macar hükümeti Toplumsal Cinsiyet Çalışmalarında akademik özgürlükleri kısıtlayan girişimde bulundu. Budapeşte'deki Central European Üniversitesi, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Bölümü’nden Prof. Dr. Andrea Petö’nün “Anti-Gender Mobilisation In European Academia: Why We All Need To Be Concerned?” (Avrupa Akademi'sinde Toplumsal Cinsiyetle Mücadele Hareketi: Neden Hepimizi İlgilendiriyor?) başlıklı ders kaydını sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.


Ders kapsamında Prof. Dr. Andrea Petö, Macaristan'da ve uluslararası alanda toplumsal cinsiyet araştırmalarına yapılan saldırıların sebep ve sonuçları ile bu zorlu ortamda filizlenen akademik ve feminist aktivizm stratejilerinin neler olduğunu tartışıyor. Bu tartışmayı Macaristan'daki cinsiyet karşıtı hareketin yükselişi, okul öncesi cinsel eğitime karşı saldır ılardan, Estrella ve Lunacek raporlarina ve en sonunda 2018'de iki adet toplumsal cinsiyet dersinin kaldırılmasıyla sonuçlanan bir kronoloji ile başlıyor. Central Eurpoean Universite’sinin Viyana’ya taşınması, onu AB’de sürgündeki ilk üniversite yaparken; akademik özgürlük adına birçok riskleri barındıran bu zamanda Andrea Petö, mücadele edenler adına beklenmedik ittifaklar ve fırsatların ulus ötesi olarak oluşabileceğini hatırlatıyor.

Bu bağlamda, zihin açıcı bulduğumuz ders videosu bizi sadece sorunun yüzeyine değil, toplumsal cinsiyet araştırmalarındaki bu çatlaklığın temel nedenlerine bakmaya ve “Polypore state”sistemleri içinde bilimsel bilgi üretimi ile akademik aktivizmin nasıl gerçekleştiğini yeniden düşünmeye çağırıyor.