Online Ders Başvuruları için Çağrı

Off-University 2019/20 kış döneminde (Ekim 2019 – Şubat 2020, 14 haftalık) Off-University çevrimiçi platformu üzerinden sunulacak ders tekliflerinizi bekliyor. Seçilen ders başına eğitmenlere beş ay boyunca, ayda 1000 Avro ödenecektir. Kış döneminde toplam altı ders verilmesi planlanmaktadır. Off-University’nin çevrimiçi öğrenme platformu sohbet, canlı video yayını, sanal tahta ve paylaşıma açık dosya yönetim sistemi gibi seçenekleri içeren sanal bir sınıftır. Platform, geçtiğimiz iki dönem boyunca toplam on adet interaktif çevrim içi derse ev sahipliği yapmıştır. Bu derslerin tümü Alman ve Kuzey Amerika üniversiteleri tarafından onaylanmış ve kredi notlarının geçerliliği kabul edilmiştir. Katılımcılar, kazandıkları AKTS kredilerini derslerin bitimini takiben kendi üniversitelerine transfer edebilirler. Derslere katılım için öğrenci olma ön koşulu yoktur. Derslerin organizasyonu ve daha önceki dönemlerde verilmiş dersler hakkında daha detaylı bilgiye buradan ulaşılabilir.

Başvuru için gerekli koşullar:

- Politik takibata uğrayarak işten çıkarılmış olmak

- Uzmanlık alanında lisans veya lisansüstüne yönelik dönemlik bir dersi tek başına organize edebilme becerisine sahip olmak

- En az yüksek lisans derecesine sahip olmak

- Başvuru sahipleri Off-University‘nin etik kurallarına uymakla yükümlüdür.

Adaylardan başvuru için istenen belgeler:

1. 14 haftalık dersin amaç ve çıktıları ile ders gereksinimlerini ve öğrencilerden beklentileri içeren iki sayfalık teklif yazısı. (Beklentiler daha sonra ilgili üniversitenin AKTS yükümlülüklerine göre yeniden düzenlenebilir).

2. Geçmiş ders verme ve araştırma deneyimini içeren detaylı bir CV.

3. Başvuru sahibinin araştırma profili ve pedagojik yaklaşımını özetleyen ve önerilen dersin araştırma oryantasyonunu içeren en fazla 2 sayfalık bir bildiri.

4. Başvuru sahibinin interaktif çevrim içi ders vermeye yönelik yaklaşımını anlattığı 2-5 dakika uzunluğunda bir video.

5. Mesleki mağduriyet ve risklere ilişkin beyan mektubu (en fazla 500 kelime).

Ders teklifleri için akademik alan sınırlaması yoktur. Ders dili İngilizce, Türkçe ya da Almanca olabilir.

Ders önerisinin ilgili alandaki güncel tartışmaları beslemesi, yaratıcı öğrenme ve aktif katılımı teşvik etmesi beklenmektedir. Çevrimiçi ders verme tecrübesi ve çevrimiçi metotları içeren etkileşimli ders teklifleri öncelikle tercih edilecektir.

Off-University ders verme ve araştırmanın birlikteliği ekseninde şekillenmiş bir akademik hayata önem vermektedir. Bu sebeple eğitmenlerin mevcut araştırma projeleri ile ilişkili ve katılımcıları da araştırma aktiviteleri içine dahil eden ders başvurularını özellikle teşvik etmektedir. Buna örnek olarak kolektif veri toplama ve katılımcıları analiz sürecine entellektüel olarak dahil eden; öğretim elemanının taslak araştırma raporlarının katılımcılar tarafından eleştirel olarak değerlendirilmesine ve katılımcıların gelecekteki ortak yayınlara ya da bilgi yayılımı için kullanılan farklı mecralara (blog, wikis, film, konferans vs.) katılımına olanak veren öneriler sunulabilir. Bu doğrultuda sunulan eğitim aktivitelerinin geliştirilmesine, araştırma etkinliklerine ve katılımcıların araştırmalara aktif katılımının gelecekte sunulacak derslerle ne şekilde bütünleştirilebileceğine dair tavsiyelerde bulunabiliriz.

Uygun nitelikteki adaylar ve eşdeğer başvurular arasında yapılacak seçimlerde kadınlara ve engelli adaylara öncelik verilecektir.

Başvuru süreci:

Başvurunuzu yapabilmeniz için aşağıdaki linki kullanarak çevrimiçi platformumuza üye olmanız gerekmektedir.

Başvuru süresi dolmuştur

Platformumuza kayıt olduktan sonra yaklaşık bir iş günü içinde kişisel bir dosyaya ekleneceksiniz. Bunu takiben başvurunuzu tamamlamanız için gerekli yazılı dökümanları platforma nasıl yükleyebileceğinizi ve video kaydını nasıl alabileceğinizi anlatan bir mesaj alacaksınız. Gizlilik prensibi yüzünden başvuru süreci ile ilgili tüm iletişim platformun mesajlaşma sistemi üzerinden gerçekleşecektir. Lütfen, süreç ve güncellemeler ile ilgili bilgi almak için sistemi düzenli olarak takip ediniz.

Eğer hâlihazırda www.coworkingsquares.de adresinden bir hesabınız var ise, lütfen courses@off-university.de adresine kısa bir mesaj gönderiniz.

Başvurular platforma 24 Mayıs 2019 gece yarısına kadar (Orta Avrupa Zaman Dilimi) yüklenmelidir.

Kabul edilen teklifler için gerekli eğitmen pozisyonları finansman ve dersi program kapsamına alacak bir kurum bulunmasına tabidir. Sorularınız ve daha ayrıntılı bilgi için courses@off-university.de adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

15 Haziran 2019’da başvurunuzun ön sonucuna ilişkin bir bilgilendirme notu alacaksınız.

Top