Ders teklifleri için çağrı

2019 yaz dönemi boyunca Off-Universite, platformu üzerinden verilecek online dersler için teklifler bekleniyor: Seçilen derslerin finansmanı ve dersi program kapsamına alacak kurum Off-University, tarafından organize edilecektir.
Dersler Türkçe, İngilizce veya Almanca dilinde olabilecegi gibi ekip olarak da önerilebilir. Ders ücreti ayda 1000 €`dur.


Başvuru için gerekli koşullar:
- Politik takibata uğramış ve işini kaybetmis olmak
- Uzmanlik alanında lisans veya lisansüstüne yönelik dönemlik bir dersi tek başına organize edebilme becerisine sahip olmak
- En az yüksek lisans derecesine sahip olmak

Başvuru sahipleri Off-University’nin linkte yer alan etik kurallara uymakla yükümlüdür.
Ders önerisinin ilgili alandaki güncel tartışmaları beslemesi, katılımcıları yaratıcı öğrenmeye ve aktif katılımına teşvik etmesi beklenmektedir. Online ders verme tecrübesi ve online metotları içeren katılımcı ders teklifleri öncelikle tercih edilecektir.
Uygun nitelikteki adaylar ve eşdeger başvurular arasında yapılacak seçimlerde kadınlara ve engelli adaylara öncelik verilecektir.

Ders tekliflerinizin aşağıda yer alan bilgilerle birlikte gönderilmesi beklenmektedir:
1. Dersin amaç ve çıktılarını özetleyen, okuma listesi örneği ve ders gereksinimlerini içeren iki sayfalık ders önerisi.
2. Eğitim ve araştırma deneyimlerini içeren özgeçmiş.
3. Mesleki mağduriyet ve risklere ilişkin beyan mektubu (maksimum 500 kelime).
4. Çevrimiçi eğitim çalışmalarına ilişkin varsa kısa bir video kayıt örneği (zorunlu degildir).

Başvuruların 1.Ekim.2018 tarihine kadar courses@off-university.de adresine gönderilmesi gerekmektedir.
  

TOP