Off-University’de ilk online dersi başladı

Potsdam’dan Dr. Ulaş Şener ve Ankara’dan Dr. Özlem Albayrak tarafından yürütülen “Political Economy of Populism (Populizmin Politik Ekonomisi)” dersi nisan ayından itibaren öğrenciler ile buluşmakta.

İki akademisyenin ortak geliştirip sundukları ders eş zamanlı olarak Almanya’dan ve Türkiye’den takip edilebilmekte. Aynı anda çevirim içi olan katılımcılar, sınıf ortamındaki katılımcılar ile doğrudan tartışma yürütmekte. 

Dersin yükümlülüklerini başarı ile tamamlayan katılımcılar, Postdam Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nden 6 ECTS kredisi değerinde bir sertifika alabilecekler. 

Ders, bir pilot proje olarak Potsdam Üniversitesi İnovasyon Fonu tarafından finanse edilmektedir. 

TOP