Off-University’de İlk onlİne dersİ başladı

Potsdam’dan Dr. Ulaş Şener ve Ankara’dan Dr. Özlem Albayrak tarafından yürütülen “Political Economy of Populism (Populizmin Politik Ekonomisi)” dersi nisan ayından itibaren öğrenciler ile buluşuyor. 

İki akademisyenin ortak geliştirip sundukları ders eş zamanlı olarak Almanya’dan ve Türkiye’den takip edilebilir. Aynı anda çevirim içi olan katılımcılar ile sınıf ortamındaki katılımcılar doğrudan tartışma yürütebilecekler.  

Dersin yükümlülüklerini başarı ile tamamlayan katılımcılar, Postdam Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nden 6 ECTS kredisi değerinde bir sertifika alabilecekler. 

Ders, bir pilot proje olarak Potsdam Üniversitesi İnovasyon Fonu tarafından finanse edilmektedir.


Top