Vizyonumuz

Biz, 50 civarında tehlike altında ve/veya sürgünde olan akademisyenleriz, meraklı ögrencileriz ve farklı bir eğitim sisteminin hayalini kuran kişileriz. Bazılarımız, son politik gelişmeler dolayısıyla Türkiye’den Almanya’ya gelmek zorunda kaldı, bazılarımız ise yıllardır burada çalışıyorlar. Off-University'de daha az hiyerarşik, daha çok demokratik ve özgür bir akademi vizyonuna sahip ve küresel barış idealine bağlılık gösteren insanlar ve kurumları bir araya getirmeyi amaçlarımız.

Off-University, akademik  yaşam ile beraber anti-demokratik ve otoriter rejimlerin tehdit ettiği bilgileri korumak için yeni stratejiler yaratır. Başta Türkiye olmak üzere  dünyanın her yerinden anti-demokratik rejimlerce işine son verilen,  istifaya zorlanan, beyan ve araştırmalarından dolayı hukukî ve siyasî  takibata uğrayan veyahut hapsedilen biliminsanları ve bu duruma itiraz  edip destek vermek isteyen diğer eleştirel araştırmacılar için yeni ve  özgür eğitim - araştırma imkânları sunmak üzere kurulmuştur.

Almanya merkezli bir inisiyatif olan Off-University çeşitli nedenlerle seyahat imkanı bulunmayan araştırmacı ve öğrencilerin de katılabileceği çevirimiçi bir eğitim modeli olarak kurgulanmıştır. Off-University tüm dünyada  barış ve birarada yaşama fikrinin geliştirilmesini temel amaç olarak benimsemekte ve daha yatay ve demokratik  eğitim - araştırma faaliyetleri için çerçeve kurmaya yönelik çalışmalar yürütmektedir.

Off-University araştırma işbirliğinin ilk ürünü, Ekim 2017'deki “Barış Hakkında Zor Sualler” çevirimiçi konferansıdır. Konferanstaki tartışmalarda 10.000'den fazla aktif katılımcı yer almıştır. Orta vadede, savaş veya siyasi zulüm nedeniyle çalışmalarını, araştırmalarını veya çalışmalarını bırakmaya zorlanan dünyanın her yerinden insanları içeren uzak bir öğrenme programı geliştireceğiz.

Off-University olarak uzun dönemde sınıf içi ve dijital eğitim ortamlarını birleştiren bir Barış Üniversitesi kurmayı hayal ediyoruz.

Off-University, Mayıs 2017’ten itibaren Alman Yasalarına göre kar amacı gütmeyen dernek statüsündedir.