Türkiye'de Eleştirel Barış Çalışmaları

2017 yılında Off-University: Organisation für den Frieden e.V., Türkiye'de yüzlerce Barış Akademisyeninin üniversitelerdeki görevlerinden ihraç edilmeleri ve zorla görevlerinden alınmalarına tepki olarak kurulmuştur. İlk faaliyetlerinden biri, barış hakkında zor sualler soran bir konferans düzenlemek oldu. Bu konferansta savaşın varlığı, barış olasılıkları ve barışın gerekliliği üzerine sunumlar yapıldı ve barış için farklı seslere yer verildi.

Off-University'nin kuruluş temasından yola çıkan ve Rosa-Luxemburg Vakfı tarafından finanse edilen bu proje, Türkiye'de Eleştirel Barış Çalışmaları alanındaki fikir ve uygulamaları desteklemeyi hedefliyor. "Eleştirel" ile neyi kastediyoruz? Farklı bilgi türlerine nasıl değer verebiliriz ve Türkiye'de barış ve çatışma üzerine geleneksel bakış açılarını merkezden uzaklaştırmak adına neler yapabiliriz? Gelecekteki eleştirel barış araştırmaları gündemi ne olacaktır?

Yıl boyunca toplam yedi araştırmacı bu soruları yanıtlamaya ve farklı şekillerde yeni sorular ortaya koymaya katkıda bulunacak: Türkiye'de Eleştirel Barış Çalışmalarının mevcut durumunu inceleyecek bir çalışma raporu; Barış ve savaşın toplumsal cinsiyetlendirilmiş yönlerine odaklanacak olan bir blog dizisi, Türkiye'de barış ve savaşın insan olmayan yönleriyle ilgilenecek olan çevrimiçi bir laboratuvar, ve son olarak Türkiye'de çatışma çözümüne yönelik eleştirel yaklaşımlara ışık tutaca bir podcast serisi. Tüm bu faaliyetler, kendi yöntemleriyle, bir yandan Türkiye'de Eleştirel Barış Çalışmaları'nın mevcut gerçekleriyle ilişki kurmaya yardımcı olurken, diğer yandan da gelecek için vizyonlar oluşturacaktır.

Vizyon oluşturma çalışmaları, katkıda bulunan araştırmacılar tarafından proje önerilerinin bir parçası olarak çoktan başlatılmıştır. Aşağıda "Türkiye'de eleştirel barış araştırmaları için vizyonunuz nedir?" sorusuna verdikleri yanıtlardan bazı alıntılar yer almaktadır. Off-University, bu cevapların yıl boyunca değiştiğini, büyüdüğünü ve güçlendiğini görmeyi umut ediyor. Gelişmelerden haberdar olmak için bu sayfayı düzenli olarak ziyaret edebilir veya haber bültenimizi takip edebilirsiniz. 

Türkiye'de Eleştirel Barış Çalışmaları için Vizyonlar:

"Türkiye’de eleştirel barış araştırmasına dair vizyonum, başta Kürt meselesi olmak üzere barış inşası alanındaki çalışmalara katkı sağlamaktır. [...] Ayrıca eleştirel barış araştırmalarında toplumsal cinsiyet eşitliğine dair çalışmalar yapmak ve literatüre bu alanda katkılar sağlamak da hedeflerim arasında yer almaktadır." (Ferda Fahrioğlu-Akın)

"Türkiye’de 1990’lar sonrası sivil toplum çalışmaları incelendiğinde, iki alan toplumsal yarılmaları aşmaya ve barış inşasına yönelik dikkate değer bir potansiyel taşıyor: toplumsal cinsiyet temelli çalışmalar ve insan hakları. Her iki alanda dikkate değer bir birikim bulunuyor. Öte yandan her iki alan da “siyasi mahalleri” aşmaya dönük çok sayıda girişimi barındırıyor. Bu iki alandaki toplumsal mobilizasyonun eleştirel bir yaklaşımla akademik olarak çalışılması ve bilgi üretimi Kürt çatışmasının çözümü ve barış inşasına önemli bir katkı sunabilir." (Cuma Çiçek)

"Bizim için Eleştirel Barış Çalışmaları, devletlerin ihlallerine karşı mücadelenin bir parçası olarak, çatışmaların ana akım ilişkisel ve politik ilişkiler tarafından çoğunlukla göz ardı edilen görünmez yönlerine odaklanmak zorundadır. Burada görünmeyen, görünmez kılınan, savaşa ve şiddete maruz kalan insanların hangi deneyimleri biriktirdikleri, hangi, nasıl ve ne şekilde hayatta kalma ve mücadele stratejileri geliştirdikleri, devletin baskısına rağmen hangi alternatif sesleri/hareketleri/alanları yarattıklarıdır." (Meral Akbaş & Özge Kelekçi)

*Federal Almanya Cumhuriyeti Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Federal Bakanlığı fonlarıyla Rosa Luxemburg Vakfı tarafından desteklenmektedir. Bu yayının tümü veya bölümleri, özgün yayına uygun bir referans vermeleri şartıyla başkaları tarafından ücretsiz olarak kullanılabilir,” ifadesini içermelidir. Yayın içeriğinin sorumluluğu yalnızca Off-University. Organisation für den Frieden e.V.’na aittir ve RLV'nin görüşlerini yansıtmaz.