DESTEK

Off-University, Sınır Tanımayan bir Akademi için desteğinize ihtiyaç duyuyor.

Off-University platformu, özellikle Türkiye’de barışı savunan akademisyenlerin maruz kaldığı hak ihlallerinin ardından, öğrencilerin, akademisyenlerin ve araştırmacıların bilimsel çalışma özgürlüğünü koruyup kollama ve hattâ geliştirme amacıyla kurulmuştur.

Off-University, barış temalı bir konferans ile başlattığı akademik faaliyetlerini sizlerin desteğiyle nitelikli bir online üniversite müfredatına doğru genişletmeyi umut ediyor.

Özgür, barışçıl, eşitlikçi, yatay ve ücretsiz bir eğitim anlayışını savunan Off-University antidemokratik rejimlerce eğitim ve araştırma hakkı elinden alınan tüm bireylere açık bir eğitim ve araştırma kurumu olmak üzere katkılarınızı bekliyor.

Off-University’nin bu hayaline ortak olacağınızı ve desteklerinizi esirgemeyeceğinizi umuyor, info@off-university.de adresine ne tür katkılarda bulunabileceğinizi iletmenizi rica ediyoruz.

1. Off-University fikrini ve faaliyetlerini desteklediğimi beyan ediyor ve adımın destekçiler arasında olmasını istiyorum (lütfen ad-soyad, kurum ve ülke belirtiniz).

2. Off-University’nin kurumsal ifadesi olan “Off University. Organisation für den Frieden e.V.“ adlı derneğin üyesi olmak istiyorum.

3. Off-University’de uzmanlığıma ilişkin dersler vermek istiyorum.

4. Off-University’de öğrenci olmak, araştırma yapmak istiyorum.

5. Off-University’ye maddî katkı vermek istiyorum.

6. Off-University için gönüllü olarak çalışmak istiyorum.

7. Off-University’nin ve faaliyetlerinin tanıtılması ve yaygınlaştırılmasında destek olmak istiyorum.

8. Diğer (lütfen açıklama yapınız)

 

TOP