Eğitim Kadrosu


NAGEHAN USKAN

Nagehan Uskan, çeşitli göçmen video kollektiflerinin üyesi olduğu Midilli Adası'nda yaşıyor ve çalışıyor. Sosyoloji ve Film Çalışmaları alanlarında yüksek eğitim alan Uskan, doktora çalışmasını Türkiye'deki aktivist belgesel sinema üzerine tamamladı. Doktora sonrası, Fribourg Üniversitesi'nde göç ve göçün görsel temsili üzerine bir araştırma yürüttü. Önceki dönemlerde Off University'de “Commons and Learning to Live Together" ve “Filmmaking in Exile” derslerini üstlendi. Şu sıralarda IAAW'nin Güney Asya Bölgesi Cinsiyet ve Medya Araştırmaları Bölümü'nde konuk olarak araştırmalarını sürdürüyor. Ayrıca film programcılığı ve bağımsız belgesel film yapımcılığı yapmaktadır.

 


BÜLENT SOMAY

1956’da İstanbul'da doğdu. İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında Lisans ve Yüksek Lisans derecesi (Boğaziçi Üniversitesi 1978, 1981), Psikososyal Çalışmalar alanında ise doktora derecesi (Birkbeck College, 2013) sahibidir. 2000-2017 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Karşılaştırmalı Edebiyat ve Kültürel İncelemeler konusunda dersler verdi, 2008-2017 yılları arasında Kültürel İncelemeler Yüksek Lisans Programı Direktörlüğü yaptı.  Türkçe’de yedi ( Cinselliğe Dair Vazgeçmemiz Gereken Yüz Efsane, 2016; Tarih, Otobiyografi ve Hakikat 2015, ed.; Çokbilmiş Özne, 2008; Bir Şeyler Eksik, 2007; Tarihin Bilinçdışı, 2004; Şarkı Okuma Kitabı, 2000; Geriye Kalan Devrimdir, 1997), İngilizce’de dört (Something is Missing, 2021; The End of Truth: Five Essays on the Demise of Neoliberalism (Hakikatin Sonu: Neoliberalizmin Ölümü Üzerine Beş Deneme, 2021; The Psychopolitics of the Oriental Father, 2014; The View from the Masthead, 2010) kitabı yayımlandı. 2022’de Beyond Family: A Case for Another Regime of Reproduction, Sexuality and Kinship (Ailenin Ötesi: Başka bir Üreme, Cinsellik ve Kardeşlik Düzeni için Öneriler) kitabı yayımlanacak. 2017’den beri Türkiye dışında, 2019’dan beri ise de Academy in Exile bursuyla Berlin, Freie Universität’ta araştırmacı olarak bulunmaktadır.


Cuma ÇİÇEK


Diyarbakır’da yaşıyor. 2004  yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nü tamamladı. Aynı üniversitede, 2005-2008 yılları arasında, Şehir ve Bölge Planlama Yüksek Lisans Programı’nı bitirdi. 2009-2014 yılları arasında, Paris Politik Etütler Enstitüsü’nde Siyaset Bilimi Anabilim dalında, siyaset sosyolojisi ve kamu politikaları/eylemleri alanında doktorasını tamamladı. Birikim, Praksis, İktisat, Turkish Studies, Dialectical Anthropology, Middle East Report dergilerinde makaleleri yayımlandı. Barış Vakfı kurucuları arasında yer alan ve Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA) üyesi olan Çiçek, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü (Institut Français d'Etudes Anatoliennes - IFEA) bünyesinde akademik çalışmalarını sürdürüyor. 
Meral AKBAŞ


Lisans eğitimimi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamladıktan sonra yine aynı bölümde ve daha sonra Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nde yüksek lisans eğitimimi tamamladı. Tezinde 12 Eylül askeri darbesinden sonra Mamak Askeri Cezaevi’nde tutuklu bulunan devrimci kadın tutsakların anılarını dinledi, yazdı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde doktora eğitimime devam ediyor. Devlet etnografisi, şiddet, cezaevi ve toplumsal hafıza, ve eleştirel feminist edebiyat çalışmalarına ilgi duymakta, bu konularda ve son dönemde de eleştirel toplumsal miras çalışmaları alanında araştırmalar yürütmektedir.

Özge KELEKÇİ

 

Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde kazandıktan sonra, “Dondurulmuş Huzursuzluğun Açılması: Jean-Luc Nancy ve Walter Benjamin üzerinden Gezi Protestosu” başlıklı master tezi ile yine Boğaziçi Üniversitesi Sistematik Felsefe ve Mantık Ana Bilim Dalı’ndan yüksek lisans derecesini elde etti. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde doktora eğitimime devam ediyor. Özellikle, yeni öznellikler ve yeni/sınır kimlikler, biyoetik tartışmaları, post-hümanizm ve trans-hümanizm, sosyal ve politik felsefe, queer felsefe üzerine çalışmakta, şiddet mekânlarında hafızalaştırma, mezarlıklar ve yeni materyalizm üzerine araştırmalar yürütmektedir. 


NİSAN ALICI


Nisan ALICI Nottingham Trent Üniversitesi Haklar ve Adalet Merkezi’nde araştırma asistanıdır. Doktorasını Ulster Üniversitesi Geçiş Dönemi Adaleti Enstitüsü’nde yapan Nisan tezinde Kürt sorununun çözümü için geçiş dönemi adaleti olanaklarını araştırmıştır. DEMOS Araştırma Derneği’nin kurucusudur ve 2015’ten yana burada barış, toplumsal cinsiyet ve geçiş donemi adaleti ekseninde projeler yürütmektedir. Nisan aynı zamanda 2019 yılından bu yana siyaset bilimi ve hukuk alanlarının kesişiminde dersler vermektedir.MUSTAFA OĞUZ SİNEMİLLİOĞLU


Elbistan, Türkiye’de doğdu. Mesleki öğrenimini ve Akademik diplomalarını İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden aldı. Lisans sonrası part-time Serbest Şehirci olarak çalışırken Y üksekLisansını tamamladı ve sonrasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, GAP İdaresi, Çevre Bakanlığı gibi kurumlarda Şehir Plancısı ve Bölge Plancısı olarak çalıştı. Mesleki çalışmalarını sürdürürken İTÜ’deki Doktorasını tamamladı ve ardından Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde Akademik yaşamın mesai tarafı ile tanıştı. Çalışma alanı Bölgesel Kalkınma ve Bölgesel Dengesizlik olsa da, Mimarlık öğrencilerine Şehircilik Dersi vermeye başladıktan sonra, Kentsel koruma ve Kültürel Miras konularına yoğunlaşmaya başladı. Göç ve Entegrasyon ile Sosyal Konut politikaları ilgilendiği diğer alanlardır. 2017 Nisan ayında Dicle Üniversitesi’nden ihraç edilince İstanbul’a yerleşti. Halen İstanbul’da bağımsız araştırma-akademik çalışmalarını sürdürmektedir.


IRGAC

Uluslararası Otoriterlik ve Karşı Stratejiler Araştırma Grubu (IRGAC), Rosa Luxemburg Stiftung'un Küresel Güney'den 20'den fazla akademisyen-aktivisti bir araya getirerek oluşturduğu bir girişimdir. IRGAC sağ güçlerin ve soldan gelen stratejik tepkilerin yükselişi üzerine devam eden araştırmalarını paylaşmak için bir araya gelen araştırmacılardan oluşmaktadır. 
IMAN AL-GHAFARI

Dr. Iman Alghafari doktorasını Kahire Üniversitesi, İngiliz Edebiyatı ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları alanında “Sylvia Plath'ın Şiirinde Kimlik Arayışı: Feminist Bir Yaklaşım” adlı çalışması ile tamamladı (1999). Suriye'de Profesör olarak çalıştı ve Arap kültüründeki lezbiyen kimliği ve queer teorisi hakkında yazılanların öncüsü oldu. Akademik yayınları medya, çeviri ve edebiyatta toplumsal cinsiyet ve cinsellik konuları hakkındadır. 2012 yılından beri, doktora sonrası araştırmaları için Amsterdam Üniversitesi ve Utrecht Üniversitesi’nde bulundu. 2016 yılında İsveç'e konuk yazar olarak davet edildi ve burada sürgün, kimlik ve lezbiyen aşk hakkında şiirler ve makaleler yayınladı. Şu anda “Orta Doğu Kültürlerinde Lezbiyenlik: Teori ve Pratik Arasında” başlıklı bir makale üzerinde çalışmaktadır. Bu dönem bir yandan Off-University’de Kadın Şairler ve Feminist Felsefe üzerine bir ders verecektir.

NEVRA AKDEMİR

Bağımsız Araştırmacı. Lisansı Ekonometri, yüksek lisansı Kalkınma iktisadı üzerine yaptı, Doktora çalışmasını ise kent çalışmaları alanında tamamladı. Taşeronlu Birikim: Tuzla Tersaneler Bölgesinde Enformelleşme isimli bir kitabı olup, emek coğrafyası ve göç üzerine makaleleri bulunmaktadır. Toplumsal cinsiyet, güvencesiz çalışma rejimi, emek, göç ve yemek çalışmalarının alanlarının kesişiminde çalışmalarına devam etmektedir.

İSMET AKÇA


7 Şubat 2017’de çıkarılan KHK ile işine son verildiğinde Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesiydi.  Lisans öğrenimini 1996 yılında Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü’nde, yüksek lisans ve doktora öğrenimlerini sırasıyla 1999 ve 2006 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı. Doktora derecesini Militarism, Capitalism and the State: Putting the Military in its Place in Turkey başlıklı tez çalışmasıyla aldı. Türkçe ve İngilizce dergi ve kitaplarda yayınlanan çalışmaları ve araştırmaları Türkiye’nin siyasal sosyolojisi, Türkiye’de ordu-ekonomi ve ordu-siyaset ilişkileri, militarizm, kapitalist devlet ve sınıflar, neoliberalizm ve hegemonya,  AKP dönemi alanlarında yoğunlaşmıştır.

İsmet Akça, 1990’larda öğrenci hareketi ardından da üniversite sendikal hareketi içinde aktivist olarak yer almış; 2008-2011 ve 2011-2014 dönemlerinde Eğitim Sen İstanbul Üniversiteler Şubesi yönetim kurulu üyeliği ve şube başkanlığı görevlerini yürütmüştür.


ASLI VATANSEVER


Aslı Vatansever akademik emeğin güvencesizliği üzerine çalışan bir toplumsal tabakalaşma ve çalışma sosyoloğudur. En son kitabı At the Margins of Academia. Exile, Precariousness, and Subjectivity 2020 yılında Brill’den çıkmıştır.

ARAMIZDA


2017 yılının Kasım ayında kurulan Aramızda: Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği, toplumsal cinsiyet ve queer çalışmaları alanında ağ oluşturmayı, yaratıcılığı ve araştırma faaliyetlerini mümkün kılan bir platform oluşturma ve çoğulcu bir feminist dayanışma alanı yaratma amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Derneğin kurucu üyeleri, Kanun Hükmünde Kararname ile üniversiteden uzaklaştırılan veya toplumsal cinsiyet ve LGBTIQ+ çalışmaları ile ilgili eğitim hakları ellerinden alınan ve kampüslerde cinsel tacizin önlenmesine yönelik destek mekanizmaları bağlamında zorlu koşullarla karşı karşıya kalan feminist akademisyenler, öğrenciler ve aktivistlerdir. Dernek üyeleri, üniversite dışında bir alan oluşturmaya, bu yolla çalışmalarına ve araştırmalarına devam etmeye ve sanat, sivil toplum ve siyaset alanında örgütlenmeye yönelik bir girişimde bulunarak içinde bulundukları duruma bir cevap üretmeyi amaçlamaktadır. Aramızda Derneği’nden 15 akademisyen Off-University bünyesinde kolektif bir ders hazırlığı yürütmektedir.

Hatice Yeşildal, Melek Zorlu, Nalan Mumcu, Merve Diltemiz, İrem Akı, Eda Aslı Şeran, Emine Sevim, Nagehan Tokdoğan, Deniz Parlak, İlkay Kara, Fatma Sönmez, Hülya Dinçer, Pınar Yıldız, Demet Bolat, Ülker Sözen


MOHAMAD MOUSTAFA ALABSI


Mohamad Moustafa Alabsi, Fransa’daki Grenoble-Alpes Üniversitesi'nden Siyaset Felsefesi alanında Ph.D. derecesine sahiptir. Doktora tezinde, Modern Ortadoğu'da Rejim-Devlet ilişkisine, siyaset ve hukuk teorilerinde “düşman”, “devrim” ve “iç savaş” kavramlarına ve Arap Baharı’ndan çıkarılacak derslere odaklanmıştır. Şu anda Columbia Global Center-Amman'da doktora sonrası araştırmacıdır ve üzerinde özellikle yoğunlaştığı akademik projesi, bir Arap Siyaset Felsefesi Ansiklopedisinin oluşturulması ve bu yolla özellikle Arap öğrencilere Devlet teorisi literatürü hakkında derin bir bilgi sağlanmasıdır. Araştırma alanları Hukuk felsefesi, rejim ve diktatörlük biçimleri, Totaliter Devlet ve Tek Parti Devletidir. Eylemin ve inisiyatif almanın önemine inanan Mohamad Moustafa Alabsi, Off-University çatısı altında çalışmaktan büyük heyecan duymaktadır. Yayımlanan en son çalışmaları şunlardır: Saint-Joseph University Journal: InteraXXIons’da “Le Printemps Arabe à l'épreuve du Pouvoir Constituant” (2021); ve çok dilli akademik web sitesi TheConversation.com’da “Quel avenir pour les Etats du Moyen Orient?” (2021).

RAND ABOU ACKL


Rand Abou Ackl, bir Ortadoğu arkeologudur. PhD derecesini Roma "Sapienza" Üniversitesi'nden almıştır ve Şam Üniversitesi'nden Klasik ve İslam arkeolojisi alanında yüksek lisans derecesi vardır. Doktora çalışması, on yedinci yüzyılın ortalarından on dokuzuncu yüzyılın başlarına kadar Suriye'deki Melkite ikonlarındaki mimari üzerinedir. ARCA'dan Sanat Suçları ve Kültürel Mirasın Korunması Sertifikasına sahiptir ve Roma'daki Uluslararası Barış Üniversitesi, IFA'da Adli Arkeoloji alanında ders çalışmalarını tamamlamıştır. Rand Abou Ackl şu anda Columbia Global Center-Amman'da doktora sonrası araştırmacıdır. Şu anki araştırması Son Hükmün Suriye ve Lübnan'daki Temsilleri üzerinedir. Diğer projelerinin yanı sıra, Roma'daki Cosmiden Bazilikası'ndaki Santa Maria'daki ikonların ve kalıntıların belgelenmesinde çalışmış ve “Chronos”, URBS (VURBS) - Studi sulla romanità antica e tardoantica ve “Les annales archéologiques arabes syriennes”de ikonografi ve Bizans sonrası alanında bir dizi araştırma makalesi yayınlanmıştır.

ALİ YALÇIN GÖYMEN


Ali Yalçın Göymen doktorasını 2013 yılında İstanbul Üniversitesi'nde tamamladı. İlgi alanları Siyasal öznellik ve toplumsal değişidir. Şu anda sosyal uyum krizi ve otoriter dalga arasındaki ilişki üzerinde çalışıyor. Devrim Fikri Üzerine kitabının yazarı ve En Uzak Sahilin Kıyısında: Yeni Bir Yaşam Kurabilir miyiz?  kitabının editörüdür. Çalışmalarına Off-University tarafından düzenlenen dersi ile devam etmeyi ve Eleştirel Barış Çalışmalarına katkı sunmayı hedeflemektedir.

DİLEK HATTATOĞLU

Feminist araştırmacı ve aktivist. Sosyoloji doktoru (MSGSÜ). Araştırmaları asıl olarak (kadın) emeği, toplumsal hareketler, özgürleşme teorileri ve metodolojilerine ilişkindir. Şu sıralar (Ahu Karasulu ile birlikte) “müebbet”lik Kürt yazarların edebiyatı ve daha geniş olarak da direniş biçimleri, dayanışma yordamları üzerine çalışıyor. “Barış Bildirisi”ni imzaladığı için KHK ile ihraç edilene (2017) kadar 17 yıl Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde çalıştı. 1994’ten bu yana Türkiye’de ve dünyada ev-eksenli çalışanlar hareketiyle birlikte mücadele ediyor. Hayatı boyunca insan olmayan hayvanlarla birlikte yaşadı. Şu sıralar ev arkadaşları Maske (köpek), Hevi (köpek) ve Mutlu (kedi). Genç bir insanın annesidir.

AHU KARASULU

Bağımsız araştırmacı, beşeri bilimlerin müzmin öğrencisi. Enformalliğin veçhelerini, yolsuzluk ve mafyaları, mekan ve mekansallaştırmayı, hıncın gündelik hayat ve siyasa yapımına yansımasını, toplumsalın edebi temsillerini merak ediyor. Ekseriyetle okur, nadiren yazar. Şu sıralar, (Dilek Hattatoğlu ile) “müebbet”lik Kürt yazarların edebiyatı ve daha geniş olarak da Kürt siyasi edebiyatı hakkında çalışıyor. Doktora tezinde düşünmeye başladığı, dersini de verdiği Türkiye’nin mafyaları meselesinin peşinden gidiyor. Zaten İktisat’tan kaçarak, Modern Türkiye Tarihi doktorası yaptı (Boğaziçi Üniversitesi). “Bu Suça Ortak Olmayacağız” diyenlerden olduğu için 686 no.lu KHK (2017) ile asistan ve öğretim görevlisi olarak yirmi yıl çalıştığı Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü’nden ihraç edildi. İlgisini çeken konular hakkında konuşmayı seviyor.


GÜLCAN ERGÜNUluslararası İlişkiler alanında Lisans ve Yüksek Lisans derecesi aldı. Doktora derecesini 2018 yılında   “Türkiye’de  Sosyal   Medya   ve  Yeni   Politika   Yapma   Biçimleri”   başlıklı   teziyle Sosyoloji alanında aldı. 2011-2017 yılları arasında, Barış İçin Akademisyenler bildirisini imzaladığı için işine son verilene kadar Anadolu Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. Akademik çalışma alanları Türk Milliyetçiliği, Türk Siyasal Hayatı, Sosyal Medya ve Toplumsal Cinsiyet’tir.

EMİNE SEVİM


Emine Sevim 2019 yılında eleştirel erkeklik çalışmaları alanında yüksek lisans tezini tamamladı. Munzur Üniversitesi Genel Sosyoloji ve Metodoloji Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktayken Ocak 2017'de 679 Sayılı KHK ile ihraç edildi. Dayanışma Akademileri ve BİRARADA Derneği'nin kuruluşunda görev aldı. Sevim, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde sosyoloji bölümünde doktora öğrencisi olup, halen eğitim aktivisti olarak çalışmalarıma devam ediyor. Feminist metodoloji, eleştirel erkeklik çalışmaları, eleştirel pedagoji ve yüksek öğretim çalışmaları Sevim'in araştırma alanları arasındadır.

CAN IRMAK ÖZİNANIR


Can Irmak Özinanır, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu ve aynı üniversitede “Antikapitalist Hareket ve Yeni İletişim Teknolojileri” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. İlgi alanları arasında medya çalışmaları ve kültürel çalışmalar, yeni iletişim teknolojileri ve toplumsal hareketler bulunuyor. Şu anda medya çalışmalarında hegemonya kavramı üzerine yazdığı doktora tezi üzerine çalışıyor. Bazı dergi ve kitaplarda “Stuart Hall’un Düşüncesinde Belirlenim ve Marksizm”, “Dayanışma Akademileri Müştereklerin Neresinde Duruyor” gibi çeşitli makaleleri yayımlandı. Ankara Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışırken “Barış İçin Akademisyenler Bildirisi”ni imzaladığı için üniversiteden ihraç edildi. Özinanır, araştırma ve ders faaliyetlerine Ankara Dayanışma Akademisi’nde devam ediyor.

SERAP SARITAŞDr. Serap Sarıtaş İstanbul Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra aynı yerde yüksek lisans mezuniyetinin ardından, ekonomi alanındaki doktora derecesini Londra SOAS üniversitesinden kazandı. Ekonomi politik alanında uzmanlaşan bir araştırmacı olup, Türkiye Dokuz Eylül Üniversitesindeki pozisyonundan Barış için Akademisyenler bildirisini imzaladığı için ihraç edildiğinden beri bağımsız olarak çalışıyor. Temel çalışma alanı finansın ve emekliliğin ekonomi politiğidir. Türkiye’deki emekliliğin finansallaşmasına dair doktora tezi Türkçe kitap olarak basıldı. Araştırmacının katkıda bulunduğu diğer bir alan ise ileri yaşlardaki sosyal yeniden üretimdir. Anaakım olmayan finans yaklaşımlarına, emeklilik reformlarına ve fona dayalı yaşlılık gelirine dair çeşitli dergi makaleleri, kitap bölümleri ve konferans sunumları bulunuyor. "Financialisation of pensions: The case of Turkey. Global Social Policy (2020)" ve "Bireysel Emeklilik Sistemi ve Emekliliğin Finansallaşması: Sermayeyi BES’lemek. İstanbul: Notabene Yayınları (2017)" Sarıtaş'ın yayımlanan çalışmaları arasındadır.


AHMED FATIMA KZZO


Dr. Ahmed Fatima Kzzo Zürih Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak çalışmaktadır. Dr. Kzzo doktorasını Near Eastern Archaeology üzerine Roma Üniversitesi’nde tamamladı. Araştırma alanları antik Yakın Doğu’da oymacılık, Yakın Doğu tarihi çalışmaları, kültür varlıkları ve kültürel kimlikler üzerinde yoğunlaşmaktadır. 2004’ten beri Italian Expedition to Ebla üyesi olan Dr. Kzzo, Ebla (Suriye) keşfi üzerine yaptığı çalışmaların yanı sıra, al-Bimarestan al-Nuri (Halep) ve Çatalhöyük (Konya) arkeoloji kazılarında çalışmıştır. Kendisi aynı zamanda, Halep Bölgesi’nde bulunan Osmanlı yazmaları hakkında araştırma ve arşiv çalışmalarını yürütmektedir. Birçok makale yayınına ek olarak, “Racconto d’Egitto” başlıklı, 12. ve 13. yy Mısır’ı hakkındaki Arapça metinlerin ilk kez İtalyanca’ya çevrilmesinden oluşan bir kitabı da bulunmaktadır.

NEDAL HAJ DARWICH

Nedal Haj Darwich doktorasını Halle-Wittenberg’deki Martin Luther Üniversitesi’nde, “Yakın Bronz Çağı’nda, Suriye ve Batı Mezopotamya’daki Tanrılar ve Kompozit Yaratıklar” üzerine Oriental Archaeology alanında tamamladı. Alfurat Üniversitesi (Suriye) ve Sulaimani Üniversitesi’nde (Iraki Kürdistan) öğretim görevlisi olarak çalıştı. Almanya, Suriye ve Iraki Kürdistan’da sayısız arkeoloji kazısında görev aldı. 2017-2019'da, Londra'daki Warburg Enstitüsü'nde “Geç Tunç Çağı'nda Suriye'de, Yukarı Mezopotamya'da ve Asur'da bulunan Taş Oymalarındaki Melez Varlıklar” doktora sonrası araştırmalarını yürüttü. Yayınladığı makale ve kitaplardan en güncel olanları; Arapça yayınlanan “Studies in the archaeology of Media and Upper Mesopotamia”, Damascus, 2020; yine Arapça dilinde “Hurrian Urkesh Kingdom (Tell Mozan), Historical Cultural Study, Qamishli, 2017; ve “Erken Tunç Çağı'nda Suriye ve Batı Mezopotamya'daki Tanrılar ve Melezler”, Gladbeck, 2010.

EZGİ PINAR


Dr. Ezgi Pınar post-doktorasına Philipps Marburg Üniversitesi’nde devam ediyor. Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nde araştırma asistanlığı yaptı. Yüksek lisans tezini “Demokrat Parti Dönemi’nde İşçi Sınıfı Formasyonu” üzerine yazdı. 2016 yılında “Emek Gücü Yönetimi Sorunu: Devlet-Sermaye İlişkileri Perspektifinden VET Politikaları” başlıklı doktora tezini tamamladı. Dr. Pınar, Türkiye’deki Suriyeli göçmen işçilerin emek piyasasına entegrasyonu, eğitim politikaları bağlamında Türkiye’de devlet-sermaye ilişkileri ve emek gücü yönetimi üzerine yayınlar yaptı. 2020 yılında Routledge tarafından yayınlanan Türkiye’de Rejim Değişimi kitabında “Türkiye’de Rejim Tartışmalarına Emek Odaklı Bir Bakış” başlıklı çalışması yer aldı. Akademik ilgi alanları arasında devlet teorileri ve neoliberal yeniden yapılanma, eleştirel ekonomi-politik, emek politikaları ve Türkiye siyaseti sayılabilir.


ATİLLA GÜNEY

Prof. Dr. Atilla Güney doktora derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde “Türkiye’de Devlet Müdahaleleri: Ekonomik ve Politik Alan Arasındaki İlişkinin Bir Değerlendirmesi” isimli teziyle tamamladı. Mersin Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde çalışırken, 2017 Nisan’da imzaladığı Barış İçin Akademisyenler Bildirisi’ni imzaladığı için kanun hükmünde kararname ile üniversiteden atıldı. Akademik ilgi alanları arasında siyaset felsefeleri, devlet teorileri, sosyal bilimlerde epistemoloji sayılabilir. Güney’in Yordam Kitap’tan çıkan Sosyolojinin Marksist Reddiyesi adlı kitabı 2019 yılında yayınladı.

MELEHAT KUTUN

Dr. Melehat Kutun Gazi Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı. İngiltere’deki York Üniversite’sinde 2009-2010 yılları arasında ziyaretçi doktora öğrencisi olarak, 2015-2016 yılları arasında araştırmacı olarak çalışmalarını sürdürdü. Mersin Üniversitesi’nde çalışırken 2016 yılında imzaladığı Barış İçin Akademisyenler Bildirisi’ni imzaladığı için üniversiteden atıldı. 2017-2020 yılları arasında Kassel Üniversitesi’nde hem misafir akademisyen hem Philipp Schwartz Initiative desteğiyle araştırmacı olarak çalışmaya başladı. Kutun; çağdaş siyaset teorisi, eleştirel devlet teorileri, Türkiye siyaseti ve göç politikaları üzerine yaptığı çalışmalarına Einstein Research Foundation desteğiyle Humboldt Üniversitesi‘nde devam ediyor. Kutun’un E. Babacan, E. Pınar ve Z. Yılmaz ile birlikte düzenlediği kitabı „Türkiye’de Rejim Değişimi: Neoliberal Otoriteryanizm, İslamcılık ve Hegemonya“ (London: Routledge) isimli kitabı 2020 yılında yayınlandı.


SELİN BENGİ GÜMRÜKÇÜ

Selin Bengi Gümrükçü New Brunswick’teki Rutgers Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Merkezi’nde post-doktorasına devam ediyor. Doktorasını 2014 yılında Zürich Üniversitesi’nde tamamladı.  Sosyal hareketler, siyasal partiler, aşırı sağ, şiddet, Avrupalılaşma ve Avrupa-şüpheciliği (Euroscepticism) konularının çeşitli boyutlarını daha çok Türkiye’ye odaklanarak çalıştı. Gümrükçü’nün araştırmaları Turkish Studies, Southeast European and Black Sea Studies, Journal of Balkan and Near Eastern Studies gibi uluslararası dergilerde yayınlandı. İlk kitabı olan “1970lerde Türkiye’de Protesto ve Politika: Bir Protesto Dalgasının Oluşumu” Routledge tarafından yayınlanacak.

GÜLLISTAN YARKINGüllistan Yarkın, bağımsız araştırmacı. 2017 yılında, Binghamton'daki State Üniversitesi New York, Sosyoloji Departmanı'nda, "Türkiye'de ulus-ırk formasyonu ve sömürgeciliğin yapımı: İstanbul, Zeytinburnu, işçi sınıfı mahallesinde Türk-Kürt ilişkileri, 1950-2017" başlıklı tezi ile doktora derecesini tamamladı. Araştırma konuları arasında ırkçılık, ırkçılık karşıtlığı, sömürgecilik, toplumsal hareketler, kent çalışmaları ve Türk-Kürt ilişkileri bulunmaktadır. Ethnic and Racial Studies, Kurdish Studies, Toplum ve Kuram, Lêkolîn û Xebatên Kurdî, New Perspectives on Turkey, Kürd Araştırmaları dergilerinde makaleleri yayınlanmıştır. 


SALIM NABI

Salim Nabi Felsefe lisansını York Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra, yine aynı üniversitede Disiplinlerarası Çalışmalar üzerine yüksek lisans yaptı. 2016’dan bu yana Midilli Adası’ndaki mülteci durumuna yönelik araştırmalar yürüttü. En güncel çalışmaları, göç ve anti-otoriter hareketlerin kesiştiği bu liminal adada ortaya çıkan “affirmative biopolitics” olasılıkları ile ilgiliydi. Mevcut ilgi alanları Feminizm, Müşterekler, Antroposentrizmin Ötesinde Birlikte Yaşama, Dayanışma’ya karşı Avrupa Sınırlarında Mülteci Ortamlarında İnsancıllık, Sınırlandırılmış Alanlar ve Öznellikler gibi çeşitli konularda disiplinlerarası bir yaklaşımı kapsar. Son yayınlarından birkaçı şunlardır: Invisible Lives as an Emerging Paradigm: Covid-19 and the Refugee Situation in Lesbos, Greece (Refugee Review vol. 5 – forthcoming), Asylum for Sale: Profit and Protest in the Migration Industry (Book Review for Refuge: Canada’s Journal on Refugees vol. 37 – forthcoming), The Human: The Living Being whose proper place is displacement. (Βορεια-Βορειοανατολικά, Μυτιληνη, Λεσβος, 2020).

AYLİN ÇAKIAylin Çakı Boğaziçi Üniversitesi tarih bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansa İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi’nde başladı, yatay geçişle Bursa Uludağ Üniversitesi’ne geçti. Yüksek lisans tezini 16. yüzyıl sonunda yazılan bir fal kitabı (falnâme) üzerine yazdı. Akademik ilgi alanları arasında kültürel tarih, batıl inançlar ve Osmanlı tarihindeki marjinal gruplar sayılabilir.

FERDA FAHRİOĞLU-AKIN

Ferda Fahrioğlu-Akın yüksek lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi’nde “Güvenlik ve Kimlik Bağlamında İnsan İhtiyaçları Teorisi’nin Türkiye’de Kürt Meselesine Uygulanması” isimli tez ile bitirdi. Doktora derecesini ise “Devlet-dışı Aktörlerin Mikro Çatışma Çözümündeki Rolleri: Diyarbakır Örneği” isimli tezi ile Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden aldı. Çalışma alanları Barış Çalışmaları, Çatışma Çözümü ve Kürt Meselesidir. Fahrioğlu-Akın Kürt coğrafyasındaki şiddet olaylarını eleştirmek için imzaladığı “Barış Bildirisi” nedeniyle 686 sayılı KHK ile Yıldız Teknik Üniversitesi’ndeki işinden ihraç edildi.

AYSUDA KÖLEMEN

Aysuda Kölemen doktora derecesini Georgia Universitesi, Athens, USA, Siyasal Bilimler alanında tamamlamıştır. Araştırma alanı, ABD, Batı Avrupa ve Türkiye karşılaştırmalı siyaset çalışmalarıdır. Aysuda Bard College Berlin’e, 2019 yılında, PSI bursiyeri olarak katılmıştır. Kuruluşundan beri Off-Üniversitenin aktif üyesidir. Şu anda karşılaştırmalı perspektifle, Türkiye’de otokratikleşme ve akademik özgürlük, ve yanı sıra sosyal politikaların annelik ve cinsiyet rollerinin inşaası üzerindeki etkisi alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. Güncel yayını, Coşkun, G. B., Kölemen, A. (2020). Illiberal Democracy or Electoral Autocracy: The Case of Turkey. In The Emergence of Illiberalism(pp. 166-187). Routledge.Yayınlanacak, (2021) No, Your Other Left! The Fight for the Soul of the Democratic Party, Amerikastudien, 66. 

YASEMIN ÖZGÜN

Yasemin Özgün, “Politikada Temsil Paradoksu” isimli tez ile, İngiltere Essex Üniversitesi, Siyaset Teorisi alanında yüksek lisans derecesini; “27 Mayıs 1960 Döneminin Demokrasi Söylemi” isimli tez ile Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünden doktora derecesini almıştır. Çalışma alanları siyaset sosyolojisi, medya ve politika, toplumsal cinsiyet, ekonomi – politik ve Türk siyasal yaşamıdır. Seçilmiş yayınlar: Özgün Y (2020) “Feminizm ve Aile Tartışmaları- Teori, Politika- Pratik İlişkisi ve Çelişkileri”, (“Feminism and Family Debates- Theory-Politics- Practices Relations and Contradictions”) in Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Feminizm (Political Thought in Modern Turkey: Feminism) 10, İstanbul: İletişim. Özgün Y ; Ö. Müftüoğlu, (2011) "Turkey after 2008: Another Crisis – The Same Responses?" in Trade Unions and the Global Crisis: Labour's Visions, Strategies and Responses, Melisa Serrano, Edlira Xhafa and Michael Fichter (eds) (Geneva, International Labour Office, 2011), 191-202.

SIYAVEŞ AZERİ


Siyaveş Azeri bu öğretim yılında Rusya Federasyonu Sibirya Tuymen Üniversitesi’nde felsefe profesörü olarak çalışmaya başladı. Erdoğan hükümetinin 6 Ocak 2017 yılında yayınladığı 679 Numaralı Kanun Hükmünde Kararname ile çok sayıda akademisyenle birlikte kamu görevinden men edilerek Türkiye Mardin Artuklu Üniversitesi’ndeki işinden uzaklaştırıldıktan sonra, Eylül 2017’den Ağustos 2018’e kadar Paris École Normal Supérieure’da, daha sonraki iki yıl boyunca da Nancy Fransada Université de Lorraine, Archives Henri-Poincaré-Philosophie et Recherches sur les Sciences et les Technologie’de misafir araştırmacı olarak çalıştı. Azeri aynı zamanda Onikinci Tez: Mardin Deger-Biçim Çevresi üyesidir. Birçok farklı konuda çok sayıda uluslararası kitap ve makaleler yazan Azeri’nin ilgi alanları Hume'un empirisizmi, Kant’ın transandantalizmi, Marx’çı materyalizm, bilinç problemi ve epistemoloji eleştirisidir.

SALADDIN AHMED


Saladdin Ahmed New York Schenectady Union College’da siyaset teorisi ve uluslararası ilişkiler dersleri vermektedir. Doktora derecesini Ottawa Üniversitesi felsefe bölümünden almış, Totalitarian Space and the Destruction of Aura (SUNY, 2019) kitabında totalitarizmin eski ve yeni formlarını araştırmıştır.  Şu an devrimci felsefe üzerine hazırladığı kitabı üzerine çalışmaktadır. Akademik makaleleri Telos, Critique, Critical Race and Whiteness Studies, Philosophical Frontiers, ve Forum Philosophicum gibi mecralarda yayınlanmıştır. Görüş yazılarına Al-Jazeera, The Jerusalem Post, The European, openDemocracy, Institute for Social Ecology, ve Telos gibi mecralardan ulaşılabilir.

ARAMIZDA

"Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet' dersi, Aramızda: Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği’nden 13 akademisyen tarafından kolektif olarak hazırlanmıştır. Kasım 2017’de kurulan Aramızda Derneği, Toplumsal Cinsiyet ve Queer Çalışmaları alanında network, yaratıcılık ve araştırma için platform sağlayan, çoğulcu bir feminist dayanışma alanı oluşturmak amacıyla yola çıkmıştır. Bu kolektif, KHK’larla ihraç edilen feminist akademisyenler; toplumsal cinsiyet ve LGBTIQ+ alanlarında eğitim, araştırma hakkı kısıtlamaları, kampüs içerisinde cinsel istismarı önlemeye yönelik dayanışma mekanizmalarının yok edilmesi gibi zor koşullarla yüzleşen öğrenciler tarafından kurulmuştur. Hep birlikte, üniversite dışında bir alan talep edip, sanat, sivil toplum ve siyaset alanındaki çalışma, araştırma ve örgütlenmelerine devam ederek, karşılaştıkları bu duruma cevap verdiler.

Eğitmenler: Ece ÖZTAN, Melda YAMAN, Yasemin ÖZGÜN, Nalan MUMCU, Dilek HATTATOĞLU, Emine SEVİM, Evun Sevgi OKUMUŞ, Merve DİLTEMİZ MOL, F. Ceren AKÇABAY, E. İrem AKI, Pınar YILDIZ, Demet BOLAT

İLKER GÖKHAN ŞEN


Dr. İlker Gökhan Şen, Doğrudan Demokrasi, Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku, Türk Anayasa Tarihi ve Hukuku, İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi konularında çalışmalarına devam etmektedir. Bu konularda İngilizce ve Türkçe olmak üzere kitap ve makaleler yayınlamıştır.  Araştırmalarında temel yöntem olarak disiplinler arası yaklaşımı benimsemektedir. Dr. Şen, 2017 yılında “Barış İçin Akademisyenler” dilekçesinin imzacılarından biri olduğu gerekçesiyle Türk hükümeti tarafından Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki anayasa hukuku öğretim üyeliği görevinden ayrılmak zorunda bırakılmıştır. Dr. Şen Halen Bergen / Norveç'te yaşamakta ve Chr. Michelsen Enstitüsü’nde araştırmacı olarak çalışmaktadır.

BARIŞ IŞIK

Barış IŞIK 1984 yılında Ankara’da doğdu. 2011 yılında Berlin Freie Üniversitesi bünyesinde “§ 173 StGB Beischlaf zwischen Verwandten -Im Licht des Vergleichs mit der Rechtslage des Inzests in der Türkei-”başlıklı teziyle yüksek lisansını; 2019 yılında İstanbul Üniversitesi bünyesinde “Geçmişe Yürüme Yasağı Bağlamında Zamanaşımı” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. 2019 yılı Eylül ayında Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki görevine hukuka aykırı biçimde son verildi. Yazarları arasında yer aldığı "Duymak Zorundasınız: 10 Ekim Katliamı Davası” kitabı Halit Çelenk Hukuk Ödülleri kapsamında “Seçici Kurul Özel Ödülü”’ne layık görüldü.

MELİKE BELKİS AYDIN

Melike Belkıs Aydın 1984’te İstanbul’da doğdu. 2013 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “The Results of Artificial Insemination Techniques in Terms of Pedigree Law and Personality Rights” başlıklı teziyle yüksek lisansı; 2019 yılında da “Hermeneutic Approach to Law: Philosophical Hermeneutics of Hans-Georg Gadamer” başlıklı teziyle de doktorasını tamamladı. 2019 yılı Eylül ayında Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki görevine hukuka aykırı biçimde son verildi. 2016 yılında kısa öykü kitabı “Pembe Kızıl” Türkan Saylan Sanat Ödülü’ne değer görüldü.

NAHED GHAZZOUL


Dilbilim alanında yardımcı doçent ünvanı olan Nahed Ghazzoul, İngiltere'deki Lancaster Üniversitesi'nden Dilbilim alanında doktora derecesine sahiptir. 2008; İngiltere'deki Lancaster Üniversitesi'nden Yüksek Öğretimde Öğrenme ve Öğretme Sertifikası. 2006; Dilbilim Yüksek Lisansı (TESOL), Surrey Üniversitesi, İngiltere. 2004. Halep Üniversitesi / Suriye, Lancaster Üniversitesi / İngiltere ve Jerash ve Alzaytoonah Üniversitesi / Ürdün gibi farklı akademik kurumlarda ders verdi. Halen Columbia Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırma görevlisidir. 2019'un sonunda Doğu Anglia Universitesi / İngiltere'de doktora sonrası burs kazandı. Dilbilim ve pedagojik konulara odaklanan Nahed Ghazzoul'un 'Mülteci Çalışmaları' konusunda da indeksli dergilerde makaleleri bulunmaktadır.

TEOMAN AKTAN


Teoman Aktan çalışmalarını Orta Doğu’da toplumsal hareketler, insan hakları ve toplumsal adalet konularında yoğunlaştıran bir siyaset bilimcidir. PhD derecesini İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden alan Dr. Aktan’ın doktora tezi, İran ve Azerbaycan örnekleri üzerinden özerkliğin soybilimi hakkındadır. Örgütsel mutabakat (2010), etmik milliyetçilik (2012) ve kuşaklararası değer çatışmalararı (2012) konularında araştırma projeleri yürütmüştür. Türkiye’deki sığınmacılarla ilgili konularda çeşitli STK’larda sosyal hizmet uzmanı ve çevirmen olarak çalışmıştır. Halen Columbia Global Center, Amman’da araştırmacı olarak bulunmaktadır.

MABRUK DERBESH


Mabruk Derbesh halen Columbia University’de fellow olarak bulunmaktadır. Yüksek öğrenimini Kanada ve ABD’de yapan Dr. Derbesh, sosyal bilim merkezli Uygulamalı İşletme ve Karar Alma Bilimi konusunda PhD sahibidir. Faculty of Economics and Political Science, University of Tripoli’de işletme dersleri vermiştir. Uzun süredir önde gelen Libya dergileri ve gazetelerinde yazmış ve kendine özgün Arapça üslubu ve muhafazakâr politik söylemlere ve dinsel aşırılığa yönelttiği sert eleştirileriyle ün kazanmıştır. Libya Akademik ve Entelektüel Özgürlük Kurumu’nun kurucusudur. Son yıllarda çalışmalarını Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde Akademik Özgürlük için bir platform oluşturma hedefine yoğunlaştırmıştır. Bu kavram Arap dünyasında oldukça yeni olmakla birlikte, Batı’daki liberal yapılanma içinde de Akademiye ve özgür düşünceye yönelik küresel bir tehdit olduğunu dile getirmektedir.

GÜLENGÜL ALTINTAŞ


İstanbul Üniversitesi Radyo TV ve Sinema Bölümü’nden mezun olduktan sonra, eğitimine UCLA Extention, Content Creation for Entertainment Media programında devam etti. Kısa film ve video çalışmaları çeşitli festivallerde gösterildi, ödüller aldı. UCLA, NYU Tisch School of Arts ve Macar Film Akademisi hocalarından senaryo dersleri aldı, Türkiye sinemasının usta yönetmenleriyle senaryo çalışmalarına katıldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi, Film Televizyon Yüksek Lisans Programında yüksek lisans eğitimini burslu olarak tamamladı. Şu anda çeşitli programlarda senaryo dersleri veriyor, senaryo danışmanlığı yapıyor ve Türkiye Sineması üzerine doktora çalışmalarını sürdürüyor.


GUBAD IBADOGHLU


Dr. Gubad Ibadoghlu Azerbaycan’lı bir ekonomi politikçidir. Kariyerine 1999’da Azerbaycan Ekonomik Araştırmalar Merkezi’nde, Toplumsal ve Ekonomik Çalışmalar alanında politika analisti olarak başlamıştır. Ekonomik Araştırmalar Merkezi, Azerbaycan’ın Bakü kentinde ekonomik gelişme ve iyi yönetim konularında çalışan bir STK’dır. Dr. Ibadoghlu AB Doğu Ortaklık Programı’nın Sivil Toplum Forumunda (CSF) Yürütme Komitesi üyeliği yapmış ve 2013-2019 yıllarında Eurasian sivil toplum temsilcisi olarak Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) uluslararası kurulunda bulunmuştur. Çalışmaları doğal kaynak politikaları ve gelir yönetimi konularında yoğunlaşmaktadır. Varşova Yüksek Ekonomi Okulu’nda (1999/2000), Central European University, Budapest’de (2004/2005), University of North Carolina at Chapel Hill’de (2008/2009), Duke University’de (2015/2016) ve Institute for Advanced Study in Princeton’da (2017/2018) araştırmacı olarak bulunmuştur. Halen Center for European Studies of Rutgers University, New Brunswick’de doktora-sonrası araştırmacı olarak çalışmakta ve Siyaset Bilimi Bölümü’nde dersler vermektedir.

LEILA ALIEVA


Dr. Leila Alieva Oxford Küresel ve Alan Araştırmaları Merkezi’nin Rusya ve Doğu Avrupa Araştırmaları Bölümüne bağlı olarak, Oxford Üniversitesi Sürekli Eğitim bölümünde eğitmen olarak çalışmaktadır. Bundan önce Oxford Üniversitesi St. Antony’s College Common Room’unun bir üyesi bir akademik ziyaretçi olarak çalışmıştı. Birleşik Krallığa gelmeden önce ise Bakü, Azerbaycan’da bir ‘think-tank’ın yöneticisiydi. Dr. Alieva’nın araştırma alanı petrol, çelişki demokrasi inşası ve enerji güvenliğinin ekonomi politiği üzerinedir. EBRD ve çeşitli petrol şirketlerinde danışman olarak hizmet vermiştir. Daha önce Harvard Universitesi’nde, ve UC Berkeley’de doktora-sonrası araştırmacı olarak, Woodrow Wilson Merkezi (Kennan Institute), NATO Savunma Koleji (Roma), National Endowment for Democracy (Washington DC), ve Paul Nitze School for International Studies’de (Johns Hopkins Universitesi) ise fellow olarak bulunmuştur. Yazdığı ve derlediği kitaplar, Oxford University Press, Sharp, Janes Intelligence Review ve başka birçok yayıncı tarafından yayımlanmıştır. Aldığı birçok bursun yanı sıra, 2017’den bu yana Birleşik Krallık’tan kendi çalışma alanında ‘istisnai yetenek’ vizesine sahiptir.

UTKU BALABAN

Utku Balaban Amherst College Antropoloji ve Sosyoloji bölümünde misafir doçent doktor olarak görev yapıyor. 2015 yılında hükümet tarafından Kürt sivillere karşı uygulanan şiddeti protesto etmek amacıyla imzaladığı Barış Bildirisi imzacısı olduğu için otuzdan fazla meslektaşıyla birlikte işinden atıldığı ve kara listeye alındığı 2017 yılına kadar Ankara Üniversitesi‘nde öğretim görevlisiydi. Balaban, şehirleşme ve sanayileşme üzerine yaptığı çalışmalarına devam ediyor. Son çalışmasında Türkiye’de İslamcılığın yükselmesiyle birlikte geç şehirleşme ve sanayileşme ilişkisi üzerine yoğunlaşıyor.

ÜLKÜ DOGANAY

1993 yılında lisansını Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde bitiren Ülkü Doğanay, yüksek lisansını Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyasal Bilimler bölümünde, doktorasını Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı. Doktora çalışması sürecinde, Türkiye Bilimler Akademisi’nden kazandığı burstan sonra, Paris II Üniversitesi Fransız Basın Enstitüsü’nde çalıştı. 2009’da Siyasi Yaşam ve Kurumlar dalında doçent doktor ünvanını kazandı, 2014 yılında ise Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde profesör olarak görev yapmaya başladı. Burada 1994’ten 2017’ye kadar görev yaptı. Irkçılığa Karşı, Siyasal Düşünce ve Rejimler, Bireylerarası İletişim, Çağdaş Demokrasi Teorileri, Türkiye’de Demokratikleşme gibi dersler verdi. “Barış İçin Akademisyenler Bildirisi”’ni imzaladığı için 2017 yılının Şubat ayında kanun hükmünde kararname ile işinden atıldı ve kamu kurumlarında çalışması yasaklandı. Doğanay, insan hakları eğitimi için çevrimiçi bir platform olan Türkiye İnsan Hakları Okulu’nda ders veriyor. 2019 Mayıs’ta Connecticut Üniversitesi Kamu Politikaları bölümünde uzaktan fakülte pozisyonuyla ödüllendirildi.

ALI RIZA GÜNGEN

Siyaset bilimci ve bağımsız araştırmacı Ali Rıza Güngen doktorasını Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde tamamladı ve 2013 yılında Türk Sosyal Bilimler Derneği’nde Genç Sosyal Bilimci ödülüne layık görüldü. Güngen; Finansallaşma, Borç Krizi ve Çöküş (2014, Türkçe) kitabının eş yazarı ve Türkiye’de Finansal Dönüşümün Ekonomi Politiği kitabının eş editörüdür. Makaleleri Köylü Çalışmaları Dergisi ve Yeni Ekonomi-Politik gibi dergilerde yayınlandı. Son çalışmalarında küresel Güney ülkelerinde borç idaresi, finansal katılım ve Türkiye’de devletin yeniden yapılanması üzerine yoğunlaşıyor.

İCLAL AYSE KÜCÜKKIRCA


İclal Ayşe Küçükkırca doktorasını 2011 yılında New York’ta Binghamton Üniversitesi SPEL (Sosyal, Politik, Etik Felsefe ve Hukuk Felsefesi) programında tamamladı. Tezini Evsizlik ve Ev İnşası üzerine yazdı. Binghamton Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde ve River Falls Wisconsin Üniversitesi Tarih Bölümü’nde eğitmen olarak, Mardin Artuklu Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Küçükkırca; Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik Çalışmaları, özellikle kadın hareketleri, feminist politik felsefe ve farklı eksenler üzerinden farklı coğrafyalarda ev mekanının inşası gibi alanlar üzerine çalışıyor.

YÜKSEL TASKIN


Yüksel Taşkın lisansını 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı. Yine aynı bölümde 1995 yılında yüksek lisansını, 2001 yılında doktorasını tamamladı. 2002 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı ve 2009 yılında doçentlik ünvanını elde etti. 1999-2000 yılları arasında New York Üniversitesi Yakın Doğu Çalışmaları Merkezi’nde, 2005-2006 güz döneminde Leiden Üniversitesi Modern Dünyada İslam Çalışmaları Uluslararası Enstitüsü’nde ve 2011-2012 bahar döneminde Northwestern Üniversitesi Küresel Çalışmalar Buffett Enstitüsü’nde misafir öğretim görevlisi olarak çalıştı. “Siyaset sosyolojisi”, “entelektüeller ve sosyal hareketler” ve “Orta Doğu’da toplum ve siyaset” Taşkın’ın çalışma alanları arasında sayılabilir. [Türkçe yayınlarından bazıları şunlardır: Anti-Komünizmden Küreselleşme Karşıtlığına: Milliyetçi Muhafazakâr Entelijansiya (İletişim Yayınları, 2007), AKP Devri: Türkiye Siyaseti, İslâmcılık ve Arap Baharı (Birikim Yayınları, 2013), 1960’tan Günümüze Türkiye Tarihi (Suavi Aydın ile birlikte, İletişim Yayınları, 2014)

BARAN ALP UNCU


Baran Alp Uncu sosyal hareketler ve çevre politikaları alanlarında uzmanlaşmış bir siyaset sosyoloğudur. McGill Üniversitesinde masterını bitirdikten sonra, doktorasını Londra Ekonomi Üniversitesi Sosyoloji bölümünde tamamladı. 2007-2017 yılları arasında Marmara Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Barış için Akademisyenler’e karşı yürütülen ihraçların bir parçası olarak, Marmara Üniversitesi’ndeki işinden atıldı. Akademik çalışmalarına bazı sivil toplum örgütleri ve araştırma kurumlarıyla bir arada bağımsız bir araştırmacı olarak devam ediyor. Sosyal hareketler, sivil toplum, küreselleşme ve iklim politikaları çalışma alanları arasındadır. Uncu; çevre hareketleri (Bergama Hareketi, Kuzey Ormanları Savunması (KOS)), iklim değişimi politikaları, Türkiye’de Gezi protestoları gibi konular üzerine çalışmalar yürüttü. Ayrıca, Türkiye’de Suriyeli göçmenlerin sosyal ve ekonomik koşulları, muhafazakarların sosyal ve politik davranışları gibi başka konularda da çeşitli araştırma projeleri yürüttü. Uncu aynı zamanda 350.org Türkiye tarafından yürütülen “İklim için Kentler” kampanyası kapsamında çeşitli faaliyetlerde bulunuyor ve Kentler için İklim eylem planının yazarıdır.