Eğitim Kadrosu

AYSUDA KÖLEMEN

Aysuda Kölemen doktora derecesini Georgia Universitesi, Athens, USA, Siyasal Bilimler alanında tamamlamıştır. Araştırma alanı, ABD, Batı Avrupa ve Türkiye karşılaştırmalı siyaset çalışmalarıdır. Aysuda Bard College Berlin’e, 2019 yılında, PSI bursiyeri olarak katılmıştır. Kuruluşundan beri Off-Üniversitenin aktif üyesidir. Şu anda karşılaştırmalı perspektifle, Türkiye’de otokratikleşme ve akademik özgürlük, ve yanı sıra sosyal politikaların annelik ve cinsiyet rollerinin inşaası üzerindeki etkisi alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. Güncel yayını, Coşkun, G. B., Kölemen, A. (2020). Illiberal Democracy or Electoral Autocracy: The Case of Turkey. In The Emergence of Illiberalism(pp. 166-187). Routledge.Yayınlanacak, (2021) No, Your Other Left! The Fight for the Soul of the Democratic Party, Amerikastudien, 66.  

YASEMIN ÖZGÜN


Yasemin Özgün, “Politikada Temsil Paradoksu” isimli tez ile, İngiltere Essex Üniversitesi, Siyaset Teorisi alanında yüksek lisans derecesini; “27 Mayıs 1960 Döneminin Demokrasi Söylemi” isimli tez ile Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünden doktora derecesini almıştır. Çalışma alanları siyaset sosyolojisi, medya ve politika, toplumsal cinsiyet, ekonomi – politik ve Türk siyasal yaşamıdır. Seçilmiş yayınlar: Özgün Y (2020) “Feminizm ve Aile Tartışmaları- Teori, Politika- Pratik İlişkisi ve Çelişkileri”, (“Feminism and Family Debates- Theory-Politics- Practices Relations and Contradictions”) in Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Feminizm (Political Thought in Modern Turkey: Feminism) 10, İstanbul: İletişim. Özgün Y ; Ö. Müftüoğlu, (2011) "Turkey after 2008: Another Crisis – The Same Responses?" in Trade Unions and the Global Crisis: Labour's Visions, Strategies and Responses, Melisa Serrano, Edlira Xhafa and Michael Fichter (eds) (Geneva, International Labour Office, 2011), 191-202.

SIYAVEŞ AZERİ


Siyaveş Azeri bu öğretim yılında Rusya Federasyonu Sibirya Tuymen Üniversitesi’nde felsefe profesörü olarak çalışmaya başladı. Erdoğan hükümetinin 6 Ocak 2017 yılında yayınladığı 679 Numaralı Kanun Hükmünde Kararname ile çok sayıda akademisyenle birlikte kamu görevinden men edilerek Türkiye Mardin Artuklu Üniversitesi’ndeki işinden uzaklaştırıldıktan sonra, Eylül 2017’den Ağustos 2018’e kadar Paris École Normal Supérieure’da, daha sonraki iki yıl boyunca da Nancy Fransada Université de Lorraine, Archives Henri-Poincaré-Philosophie et Recherches sur les Sciences et les Technologie’de misafir araştırmacı olarak çalıştı. Azeri aynı zamanda Onikinci Tez: Mardin Deger-Biçim Çevresi üyesidir. Birçok farklı konuda çok sayıda uluslararası kitap ve makaleler yazan Azeri’nin ilgi alanları Hume'un empirisizmi, Kant’ın transandantalizmi, Marx’çı materyalizm, bilinç problemi ve epistemoloji eleştirisidir.

SALADDIN AHMED


Saladdin Ahmed New York Schenectady Union College’da siyaset teorisi ve uluslararası ilişkiler dersleri vermektedir. Doktora derecesini Ottawa Üniversitesi felsefe bölümünden almış, Totalitarian Space and the Destruction of Aura (SUNY, 2019) kitabında totalitarizmin eski ve yeni formlarını araştırmıştır.  Şu an devrimci felsefe üzerine hazırladığı kitabı üzerine çalışmaktadır. Akademik makaleleri Telos, Critique, Critical Race and Whiteness Studies, Philosophical Frontiers, ve Forum Philosophicum gibi mecralarda yayınlanmıştır. Görüş yazılarına Al-Jazeera, The Jerusalem Post, The European, openDemocracy, Institute for Social Ecology, ve Telos gibi mecralardan ulaşılabilir.

ARAMIZDA

"Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet' dersi, Aramızda: Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği’nden 13 akademisyen tarafından kolektif olarak hazırlanmıştır. Kasım 2017’de kurulan Aramızda Derneği, Toplumsal Cinsiyet ve Queer Çalışmaları alanında network, yaratıcılık ve araştırma için platform sağlayan, çoğulcu bir feminist dayanışma alanı oluşturmak amacıyla yola çıkmıştır. Bu kolektif, KHK’larla ihraç edilen feminist akademisyenler; toplumsal cinsiyet ve LGBTIQ+ alanlarında eğitim, araştırma hakkı kısıtlamaları, kampüs içerisinde cinsel istismarı önlemeye yönelik dayanışma mekanizmalarının yok edilmesi gibi zor koşullarla yüzleşen öğrenciler tarafından kurulmuştur. Hep birlikte, üniversite dışında bir alan talep edip, sanat, sivil toplum ve siyaset alanındaki çalışma, araştırma ve örgütlenmelerine devam ederek, karşılaştıkları bu duruma cevap verdiler.

Eğitmenler: Ece ÖZTAN, Melda YAMAN, Yasemin ÖZGÜN, Nalan MUMCU, Dilek HATTATOĞLU, Emine SEVİM, Evun Sevgi OKUMUŞ, Merve DİLTEMİZ MOL, F. Ceren AKÇABAY, E. İrem AKI, Pınar YILDIZ, Demet BOLAT

İLKER GÖKHAN ŞEN


Dr. İlker Gökhan Şen, Doğrudan Demokrasi, Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku, Türk Anayasa Tarihi ve Hukuku, İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi konularında çalışmalarına devam etmektedir. Bu konularda İngilizce ve Türkçe olmak üzere kitap ve makaleler yayınlamıştır.  Araştırmalarında temel yöntem olarak disiplinler arası yaklaşımı benimsemektedir. Dr. Şen, 2017 yılında “Barış İçin Akademisyenler” dilekçesinin imzacılarından biri olduğu gerekçesiyle Türk hükümeti tarafından Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki anayasa hukuku öğretim üyeliği görevinden ayrılmak zorunda bırakılmıştır. Dr. Şen Halen Bergen / Norveç'te yaşamakta ve Chr. Michelsen Enstitüsü’nde araştırmacı olarak çalışmaktadır.

BARIŞ IŞIK

Barış IŞIK 1984 yılında Ankara’da doğdu. 2011 yılında Berlin Freie Üniversitesi bünyesinde “§ 173 StGB Beischlaf zwischen Verwandten -Im Licht des Vergleichs mit der Rechtslage des Inzests in der Türkei-”başlıklı teziyle yüksek lisansını; 2019 yılında İstanbul Üniversitesi bünyesinde “Geçmişe Yürüme Yasağı Bağlamında Zamanaşımı” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. 2019 yılı Eylül ayında Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki görevine hukuka aykırı biçimde son verildi. Yazarları arasında yer aldığı "Duymak Zorundasınız: 10 Ekim Katliamı Davası” kitabı Halit Çelenk Hukuk Ödülleri kapsamında “Seçici Kurul Özel Ödülü”’ne layık görüldü.

MELİKE BELKİS AYDIN

Melike Belkıs Aydın 1984’te İstanbul’da doğdu. 2013 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “The Results of Artificial Insemination Techniques in Terms of Pedigree Law and Personality Rights” başlıklı teziyle yüksek lisansı; 2019 yılında da “Hermeneutic Approach to Law: Philosophical Hermeneutics of Hans-Georg Gadamer” başlıklı teziyle de doktorasını tamamladı. 2019 yılı Eylül ayında Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki görevine hukuka aykırı biçimde son verildi. 2016 yılında kısa öykü kitabı “Pembe Kızıl” Türkan Saylan Sanat Ödülü’ne değer görüldü.

NAHED GHAZZOUL


Dilbilim alanında yardımcı doçent ünvanı olan Nahed Ghazzoul, İngiltere'deki Lancaster Üniversitesi'nden Dilbilim alanında doktora derecesine sahiptir. 2008; İngiltere'deki Lancaster Üniversitesi'nden Yüksek Öğretimde Öğrenme ve Öğretme Sertifikası. 2006; Dilbilim Yüksek Lisansı (TESOL), Surrey Üniversitesi, İngiltere. 2004. Halep Üniversitesi / Suriye, Lancaster Üniversitesi / İngiltere ve Jerash ve Alzaytoonah Üniversitesi / Ürdün gibi farklı akademik kurumlarda ders verdi. Halen Columbia Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırma görevlisidir. 2019'un sonunda Doğu Anglia Universitesi / İngiltere'de doktora sonrası burs kazandı. Dilbilim ve pedagojik konulara odaklanan Nahed Ghazzoul'un 'Mülteci Çalışmaları' konusunda da indeksli dergilerde makaleleri bulunmaktadır.

TEOMAN AKTAN


Teoman Aktan çalışmalarını Orta Doğu’da toplumsal hareketler, insan hakları ve toplumsal adalet konularında yoğunlaştıran bir siyaset bilimcidir. PhD derecesini İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden alan Dr. Aktan’ın doktora tezi, İran ve Azerbaycan örnekleri üzerinden özerkliğin soybilimi hakkındadır. Örgütsel mutabakat (2010), etmik milliyetçilik (2012) ve kuşaklararası değer çatışmalararı (2012) konularında araştırma projeleri yürütmüştür. Türkiye’deki sığınmacılarla ilgili konularda çeşitli STK’larda sosyal hizmet uzmanı ve çevirmen olarak çalışmıştır. Halen Columbia Global Center, Amman’da araştırmacı olarak bulunmaktadır.

MABRUK DERBESH


Mabruk Derbesh halen Columbia University’de fellow olarak bulunmaktadır. Yüksek öğrenimini Kanada ve ABD’de yapan Dr. Derbesh, sosyal bilim merkezli Uygulamalı İşletme ve Karar Alma Bilimi konusunda PhD sahibidir. Faculty of Economics and Political Science, University of Tripoli’de işletme dersleri vermiştir. Uzun süredir önde gelen Libya dergileri ve gazetelerinde yazmış ve kendine özgün Arapça üslubu ve muhafazakâr politik söylemlere ve dinsel aşırılığa yönelttiği sert eleştirileriyle ün kazanmıştır. Libya Akademik ve Entelektüel Özgürlük Kurumu’nun kurucusudur. Son yıllarda çalışmalarını Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde Akademik Özgürlük için bir platform oluşturma hedefine yoğunlaştırmıştır. Bu kavram Arap dünyasında oldukça yeni olmakla birlikte, Batı’daki liberal yapılanma içinde de Akademiye ve özgür düşünceye yönelik küresel bir tehdit olduğunu dile getirmektedir.

GÜLENGÜL ALTINTAŞ


İstanbul Üniversitesi Radyo TV ve Sinema Bölümü’nden mezun olduktan sonra, eğitimine UCLA Extention, Content Creation for Entertainment Media programında devam etti. Kısa film ve video çalışmaları çeşitli festivallerde gösterildi, ödüller aldı. UCLA, NYU Tisch School of Arts ve Macar Film Akademisi hocalarından senaryo dersleri aldı, Türkiye sinemasının usta yönetmenleriyle senaryo çalışmalarına katıldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi, Film Televizyon Yüksek Lisans Programında yüksek lisans eğitimini burslu olarak tamamladı. Şu anda çeşitli programlarda senaryo dersleri veriyor, senaryo danışmanlığı yapıyor ve Türkiye Sineması üzerine doktora çalışmalarını sürdürüyor.


GUBAD IBADOGHLU


Dr. Gubad Ibadoghlu Azerbaycan’lı bir ekonomi politikçidir. Kariyerine 1999’da Azerbaycan Ekonomik Araştırmalar Merkezi’nde, Toplumsal ve Ekonomik Çalışmalar alanında politika analisti olarak başlamıştır. Ekonomik Araştırmalar Merkezi, Azerbaycan’ın Bakü kentinde ekonomik gelişme ve iyi yönetim konularında çalışan bir STK’dır. Dr. Ibadoghlu AB Doğu Ortaklık Programı’nın Sivil Toplum Forumunda (CSF) Yürütme Komitesi üyeliği yapmış ve 2013-2019 yıllarında Eurasian sivil toplum temsilcisi olarak Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) uluslararası kurulunda bulunmuştur. Çalışmaları doğal kaynak politikaları ve gelir yönetimi konularında yoğunlaşmaktadır. Varşova Yüksek Ekonomi Okulu’nda (1999/2000), Central European University, Budapest’de (2004/2005), University of North Carolina at Chapel Hill’de (2008/2009), Duke University’de (2015/2016) ve Institute for Advanced Study in Princeton’da (2017/2018) araştırmacı olarak bulunmuştur. Halen Center for European Studies of Rutgers University, New Brunswick’de doktora-sonrası araştırmacı olarak çalışmakta ve Siyaset Bilimi Bölümü’nde dersler vermektedir.

LEILA ALIEVA


Dr. Leila Alieva Oxford Küresel ve Alan Araştırmaları Merkezi’nin Rusya ve Doğu Avrupa Araştırmaları Bölümüne bağlı olarak, Oxford Üniversitesi Sürekli Eğitim bölümünde eğitmen olarak çalışmaktadır. Bundan önce Oxford Üniversitesi St. Antony’s College Common Room’unun bir üyesi bir akademik ziyaretçi olarak çalışmıştı. Birleşik Krallığa gelmeden önce ise Bakü, Azerbaycan’da bir ‘think-tank’ın yöneticisiydi. Dr. Alieva’nın araştırma alanı petrol, çelişki demokrasi inşası ve enerji güvenliğinin ekonomi politiği üzerinedir. EBRD ve çeşitli petrol şirketlerinde danışman olarak hizmet vermiştir. Daha önce Harvard Universitesi’nde, ve UC Berkeley’de doktora-sonrası araştırmacı olarak, Woodrow Wilson Merkezi (Kennan Institute), NATO Savunma Koleji (Roma), National Endowment for Democracy (Washington DC), ve Paul Nitze School for International Studies’de (Johns Hopkins Universitesi) ise fellow olarak bulunmuştur. Yazdığı ve derlediği kitaplar, Oxford University Press, Sharp, Janes Intelligence Review ve başka birçok yayıncı tarafından yayımlanmıştır. Aldığı birçok bursun yanı sıra, 2017’den bu yana Birleşik Krallık’tan kendi çalışma alanında ‘istisnai yetenek’ vizesine sahiptir.

UTKU BALABAN

Utku Balaban Amherst College Antropoloji ve Sosyoloji bölümünde misafir doçent doktor olarak görev yapıyor. 2015 yılında hükümet tarafından Kürt sivillere karşı uygulanan şiddeti protesto etmek amacıyla imzaladığı Barış Bildirisi imzacısı olduğu için otuzdan fazla meslektaşıyla birlikte işinden atıldığı ve kara listeye alındığı 2017 yılına kadar Ankara Üniversitesi‘nde öğretim görevlisiydi. Balaban, şehirleşme ve sanayileşme üzerine yaptığı çalışmalarına devam ediyor. Son çalışmasında Türkiye’de İslamcılığın yükselmesiyle birlikte geç şehirleşme ve sanayileşme ilişkisi üzerine yoğunlaşıyor.

ÜLKÜ DOGANAY

1993 yılında lisansını Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde bitiren Ülkü Doğanay, yüksek lisansını Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyasal Bilimler bölümünde, doktorasını Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı. Doktora çalışması sürecinde, Türkiye Bilimler Akademisi’nden kazandığı burstan sonra, Paris II Üniversitesi Fransız Basın Enstitüsü’nde çalıştı. 2009’da Siyasi Yaşam ve Kurumlar dalında doçent doktor ünvanını kazandı, 2014 yılında ise Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde profesör olarak görev yapmaya başladı. Burada 1994’ten 2017’ye kadar görev yaptı. Irkçılığa Karşı, Siyasal Düşünce ve Rejimler, Bireylerarası İletişim, Çağdaş Demokrasi Teorileri, Türkiye’de Demokratikleşme gibi dersler verdi. “Barış İçin Akademisyenler Bildirisi”’ni imzaladığı için 2017 yılının Şubat ayında kanun hükmünde kararname ile işinden atıldı ve kamu kurumlarında çalışması yasaklandı. Doğanay, insan hakları eğitimi için çevrimiçi bir platform olan Türkiye İnsan Hakları Okulu’nda ders veriyor. 2019 Mayıs’ta Connecticut Üniversitesi Kamu Politikaları bölümünde uzaktan fakülte pozisyonuyla ödüllendirildi.

ALI RIZA GÜNGEN

Siyaset bilimci ve bağımsız araştırmacı Ali Rıza Güngen doktorasını Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde tamamladı ve 2013 yılında Türk Sosyal Bilimler Derneği’nde Genç Sosyal Bilimci ödülüne layık görüldü. Güngen; Finansallaşma, Borç Krizi ve Çöküş (2014, Türkçe) kitabının eş yazarı ve Türkiye’de Finansal Dönüşümün Ekonomi Politiği kitabının eş editörüdür. Makaleleri Köylü Çalışmaları Dergisi ve Yeni Ekonomi-Politik gibi dergilerde yayınlandı. Son çalışmalarında küresel Güney ülkelerinde borç idaresi, finansal katılım ve Türkiye’de devletin yeniden yapılanması üzerine yoğunlaşıyor.

İCLAL AYSE KÜCÜKKIRCA


İclal Ayşe Küçükkırca doktorasını 2011 yılında New York’ta Binghamton Üniversitesi SPEL (Sosyal, Politik, Etik Felsefe ve Hukuk Felsefesi) programında tamamladı. Tezini Evsizlik ve Ev İnşası üzerine yazdı. Binghamton Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde ve River Falls Wisconsin Üniversitesi Tarih Bölümü’nde eğitmen olarak, Mardin Artuklu Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Küçükkırca; Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik Çalışmaları, özellikle kadın hareketleri, feminist politik felsefe ve farklı eksenler üzerinden farklı coğrafyalarda ev mekanının inşası gibi alanlar üzerine çalışıyor.

YÜKSEL TASKIN


Yüksel Taşkın lisansını 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı. Yine aynı bölümde 1995 yılında yüksek lisansını, 2001 yılında doktorasını tamamladı. 2002 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı ve 2009 yılında doçentlik ünvanını elde etti. 1999-2000 yılları arasında New York Üniversitesi Yakın Doğu Çalışmaları Merkezi’nde, 2005-2006 güz döneminde Leiden Üniversitesi Modern Dünyada İslam Çalışmaları Uluslararası Enstitüsü’nde ve 2011-2012 bahar döneminde Northwestern Üniversitesi Küresel Çalışmalar Buffett Enstitüsü’nde misafir öğretim görevlisi olarak çalıştı. “Siyaset sosyolojisi”, “entelektüeller ve sosyal hareketler” ve “Orta Doğu’da toplum ve siyaset” Taşkın’ın çalışma alanları arasında sayılabilir. [Türkçe yayınlarından bazıları şunlardır: Anti-Komünizmden Küreselleşme Karşıtlığına: Milliyetçi Muhafazakâr Entelijansiya (İletişim Yayınları, 2007), AKP Devri: Türkiye Siyaseti, İslâmcılık ve Arap Baharı (Birikim Yayınları, 2013), 1960’tan Günümüze Türkiye Tarihi (Suavi Aydın ile birlikte, İletişim Yayınları, 2014)

BARAN ALP UNCU


Baran Alp Uncu sosyal hareketler ve çevre politikaları alanlarında uzmanlaşmış bir siyaset sosyoloğudur. McGill Üniversitesinde masterını bitirdikten sonra, doktorasını Londra Ekonomi Üniversitesi Sosyoloji bölümünde tamamladı. 2007-2017 yılları arasında Marmara Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Barış için Akademisyenler’e karşı yürütülen ihraçların bir parçası olarak, Marmara Üniversitesi’ndeki işinden atıldı. Akademik çalışmalarına bazı sivil toplum örgütleri ve araştırma kurumlarıyla bir arada bağımsız bir araştırmacı olarak devam ediyor. Sosyal hareketler, sivil toplum, küreselleşme ve iklim politikaları çalışma alanları arasındadır. Uncu; çevre hareketleri (Bergama Hareketi, Kuzey Ormanları Savunması (KOS)), iklim değişimi politikaları, Türkiye’de Gezi protestoları gibi konular üzerine çalışmalar yürüttü. Ayrıca, Türkiye’de Suriyeli göçmenlerin sosyal ve ekonomik koşulları, muhafazakarların sosyal ve politik davranışları gibi başka konularda da çeşitli araştırma projeleri yürüttü. Uncu aynı zamanda 350.org Türkiye tarafından yürütülen “İklim için Kentler” kampanyası kapsamında çeşitli faaliyetlerde bulunuyor ve Kentler için İklim eylem planının yazarıdır.