Mapping Funds


Mapping Funds, risk altındaki akademisyenlere yönelik ceşitli destek ağları ve fonlarını analiz etmek için oluşturulan ortak bir dijital haritalama girişimidir. Bu girişim, risk altındaki akademisyenlerin bilimsel üretiminin devamını sağlamayı, akademik müşterekler arasındaki iletişimi geliştirmeyi ve farklı ağları birbirine bağlayan aktörler için yer açmayı hedefler.