Basın Odası

12 Ekim 2020

Off-University: Kimlik, Hedefler, Faaliyetler

Off-University Türkiye’de politik nedenlerle baskıya uğramış akademisyenlerle beraber ve onlar için kurulmuştur. Ancak zaman içerisinde bu kapsam genişlemiş ve dünyanın her yerinde araştırmaları ve görüşleri nedeniyle zulüm gören, işlerinden atılan ya da istifaya zorlanan, politik ayrımcılığa uğramış, hatta yasal soruşturmalara veya hapis cezasına maruz kalmış akademisyenleri de içine almıştır[1].

2017 yılından bu yana interaktif platformu üzerinden 34 derse ev sahipliği yapmış olan Off-University, 2500’ün üzerinde öğrencinin Kuzey Amerika ve Almanya’daki üniversitelerde verilen derslere katılmasına ve resmi tanınırlığı olan sertifikalar ve ders kredileri almasına vesile olmuştur. Halihazırda, New York’taki The New School of Social Research, Berlin’deki Humboldt Üniversitesi, Potsdam Üniversitesi ve Münih’teki Ludwig-Maximilians Üniversitesi partnerlerimiz arasındadır.

Bu dersler sayesinde, şu ana kadar baskılardan dolayı ülkelerinden çıkamayan 17 akademisyen dünyanın her yerinden öğrencilerle buluşma imkânı buldu ve emeklerinin karşılığında bir yaşam geliri aldılar. Ders vermek için bize başvuran akademisyenlerin sayısı arttıkça, biz de derslerimize ev sahipliği yapacak yeni partner kurumlar aramaya hız vermekteyiz.

Off-University’de 2020 Kış Döneminde Neler Olacak?

Ekim ayından başlayarak her zamanki gibi ücretsiz ve herkesin katılımına açık sekiz yeni çevrimiçi ders açıyoruz. Bu dönem ilk kez Türkiyeli akademisyenler tarafından verilecek olan dört dersin yanı sıra, bir diğer dört ders de dünyanın farklı yerlerinden akademisyenler tarafından verilecek. Kasım ayı itibariyle başlayacak ve 14 haftalık ders dönemi boyunca devam edecek olan bu dersler ile ilgili detaylı bilgiye Off-University web sayfası üzerinden ulaşmak mümkün.[2]

Kış döneminde açılacak olan derslerimizin bazıları şunlar:


Doğal Kaynakların Politik Ekonomisi ve Rantçı Devletler

New University in Exile Consortium ile iş birliği içinde düzenlenen bu derste, Dr. Leila Alieva ve Dr. Gubad Ibadoghlu rant ekonomilerinin ve doğal kaynakların demokrasi ve devlet inşasındaki temel etkilerini anlatıyor. İngilizce olarak yürütülecek olan bu derste, ülkeler arası savaşlar, çatışmalarda doğal kaynakların rolü ve “kaynakların laneti” gibi konular da yer alıyor. 

Senaryo Yazımının Temelleri

Gülengül Altıntaş tarafından hazırlanan bu uygulama dersi sinematik hikâye anlatıcılığı hakkında genel bilgi sunuyor. Altıntaş’ın dersi, katılımcılara film okur-yazarlığı becerilerini geliştirmenin yanında, dönem sonuna kadar kendi kısa senaryolarını yazma fırsatı da sunuyor. Derse kaydolmak için gereken koşullar film aşığı olmak ve yazmaktan zevk almak. İngilizce olarak yürütülecek olan bu derse Ludwig-Maximilians Üniversitesi ve Rosa Luxemburg Vakfı ev sahipliği yapıyor.  

Marx’ın Materyalizmi: Praksis ve İnsanın Özgürleşmesi

Dr. Siyaves Azeri ve Dr. Saladdin Ahmed tarafından verilen bu ders, temel metinlerin analizi yoluyla Marx’ın materyalizminin devrimci özü ve ayrıştırıcı özelliklerini anlatıyor. Bir felsefi kategori olarak Marx’ın “praksis” kavramı, “eylemsel eleştiri” ve “eylemsel materyalizm” dersin temel tartışmasını oluşturuyor. Ders, insanın özgürleşmesi üzerine günümüzde dünyanın farklı yerlerinde gerçekleşen sosyal ve politik mücadelelerden örnekler verilerek zenginleştiriliyor. İngilizce olarak yürütülecek olan bu derse Berlin Freie Universität Felsefe Bölümü ve New York’taki New School of Social Research ev sahipliği yapıyor. Bu ders aynı zamanda Berlin University Alliance çerçevesi içinde Transatlantic Academic Freedom Network tarafından organize ediliyor.

Medya ve Ayrımcılık

Prof. Dr. Ülkü Doğanay tarafından verilecek bu dersin ev sahibi, Potsdam Üniversitesi Sosyoloji Enstitüsü. Ders; mülteciler, etnik ve dini azınlıklar, kadınlar ve LGBTIQ+lar üzerine ayrımcı söylemlerin üretilmesi ve yayılmasında medyanın rolünü inceliyor. İngilizce olarak yürütülecek olan bu dersin hedefi; Türkiye, Avrupa ve Amerika’dan örneklerin analizine odaklanarak katılımcıların medyadaki ayrımcı söylemleri ayrıştırma ve analiz etme becerilerini geliştirmek.

Toplumsal Cinsiyet, Din ve Erk

Bu ders feminist ve disiplinlerarası yaklaşımları kullanarak din, dindarlık, ve sekülerleşmenin toplumsal cinsiyetle ilişkili boyutlarını, özellikle kenarda kalanların deneyimlerine odaklanarak araştırmayı hedefliyor. Feminist teoloji gibi teorik çerçevelerin yanı sıra bazı vaka incelemelerini de kapsamına alan bu ders, dindar kadınların dindarlıklarını konumlandırmak ve eyleyiciliklerini (agency) müzakere etmek için başvurdukları çeşitli yollar üzerine tartışmak için de bir platform sağlıyor. İngilizce olarak yürütülecek olan bu derse Berlin Humboldt Üniversitesi ev sahipliği yapıyor ve ders Rosa Luxemburg Vakfı tarafından finanse ediliyor. 9 Kasım ve 22 Şubat arasında yapılacak olan dersin günü ve saati daha sonra duyurulacak. 

Türkiye’de Anayasal Devlet

Ludwig-Maximilians Üniversitesi Yakın ve Ortadoğu Enstitüsü iş birliği ile düzenlenen ve Rosa Luxemburg Vakfı tarafından finanse edilen bu ders, Dr. Gökhan Şen’in de desteğiyle, Dr. Barış Işık ve Dr. Melike Belkis Aydın tarafından yürütülüyor. Ders, Türkiye anayasa hukuku konusunu hem tarihsel hem de güncel bakış açısıyla ele alarak, katılımcıların Osmanlı-Türk Anayasaları ve Türkiye’nin anayasa tarihi hakkında genel bir anlayış ve bilgi edinmesini amaçlıyor. Türkçe olarak yürütülecek olan bu ders, Türkiye’yi birincil vaka çalışması olarak alıyor olsa da, katılımcılara kendi seçecekleri bir başka ülkenin siyasi sistemi ile ilgili bir çalışma yapma fırsatı da sunuyor. Böylece katılımcılara, Türkiye'nin mevcut yönetim sistemini karşılaştırmalı anayasa hukuku perspektifinden analiz edebilme becerisi kazandırıyor.

Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet

Aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmalar Derneği üyesi 13 eğitimcinin kolektif olarak vereceği ders, Emine Sevim tarafından modere ediliyor. Ders “Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet” başlığı altındaki farklı vurgular aracılığıyla, toplumsal cinsiyetin ne anlama geldiği üzerine tartışıyor ve konuya ilişkin eleştirel soruları irdeliyor. Türkçe olarak ve Türkiye’ye yönelik özel bir odakla hazırlanan bu ders; kesişimsellikten, LGBTIQ+ toplumsal cinsiyet aktivizmine, eğitimden, domestik ve kamusal alana birçok farklı konuyu inceliyor. Rosa Luxemburg Vakfı tarafından finanse edilen bu çevrimiçi derse Off-University ve Frankfurt Oder’deki Europa Universität Viadrina ev sahipliği yapıyor.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesinde Akademik Özgürlükler

2010’ların başında Arap Baharının başlamasıyla Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde sayısız akademisyen, yayınlarında ya da derslerinde düşüncelerini ifade etmeleri nedeniyle üniversitelerindeki görevlerinden uzaklaştırıldılar. Bu ders kapsamında Dr. Nahed Ghazzoul, Dr. Mabruk Derbesh ve Dr. Teoman Aktan, akademik özgürlük kavramı ve bu kavramın farklı coğrafyalardaki özgün anlamları üzerine eğiliyor. İngilizce olarak yürütülecek olan bu ders, Off-University, New University in Exile Consortium ve Bremen Üniversitesi iş birliğiyle düzenleniyor.

Daha fazla bilgi ve media ilişkileri için bizimle iletişim kurabilirsiniz: tuba.cekic[at]tac.web.tr

7 Ekim 2019

OFF-UNIVERSITY’DE KIŞ DÖNEMİ BAŞLIYOR

Haziran 2019da Türkiye Anayasa Mahkemesi, başından beri savunduğumuz gibi, barış talep etmenin suç olmadığına hükmetti ve Ağır Ceza Mahkemeleri de bu doğrultuda Barış Bildirisi İmzacılarına yönelik peşpeşe beraat kararları vermeye başladılar. Ancak bütün bu beraat karalarına rağmen yüzlerce akademisyen halen kamuda görev yapamaz halde ve akademik özgürlüklere sahip değiller. Kısa süre önce Dr Bülent Şık toksik atıkların kamu sağlığına zararlarına değinen Kanser Araştırması Sonuçlarını açıkladığı gerekçesiyle 15 ay hapse mahkum edildi. Meslektaşlarımızla dayanışma içinde akademinin bağımsızlığını, huzurunu ve ifade özgürlüğünü savunmayı sürdürüyoruz.

Off-University Kış Dönemi derslerinin yakında başlayacağını duyurmanın heyecanı içindeyiz! Bu dönem Türkiye'de siyasi baskıya maruz kalan akademisyenler tarafından verilen sekiz çevrimiçi derse; New School’daki New University in Exile Consortium, Kassel Üniversitesi, Potsdam Üniversitesi, Göttingen Üniversitesi, LMU Münih, Berlin Humboldt Üniversitesi ve Berlin Freie Üniversitesi işbirliği ile ev sahipliği yapıyoruz.

Off-University kış dönemi derslerimizi aşağıda bulabilirsiniz:

Çevrimiçi dersler, bilimsel faaliyetleri ve beyanları nedeniyle kurumlarından uzaklaştırılmış, istifaya zorlanmış veya adli takibata uğramış Türkiyeli akademisyenlerce verilmektedir. Off-University dünya çapında akademik özgürlükleri destekleyen sivil toplum kuruluşlarının fon ve destekleriyle faaliyetlerini yürütmektedir.

Off-University, ders yükümlülüklerini tamamlayanlara paydaş üniversitelerle işbirliği içinde AKTS kredili başarı sertifikaları sunmaktadır. Derslere katılımda, katılımcıların eğitim düzeyi sorgulanmaz ve tüm dersler ücretsizdir. Off-University öğrencileri korumayı ilke edinmiş olup, katılımcıların kişisel bilgilerini toplamaz.

Off-University dersleri daha demokratik ve daha az hiyerarşik bir öğrenme olanağı sağlayan (Coworkingsquares) platformunda sürdürülmektedir. Eğitimciler tarafından hazırlanmış okuma parçaları ve kısa video anlatımları, haftada bir kez gerçekleşen çevrimiçi sunum ve tartışmaların temelini oluşturur.

İlk araştırma dersimiz “Homelesseness and Homemaking: On Different Meanings of the Home Space” 30 Eylül'de başladı. Daha önce derslerimize kayıt yaptırmış dünyanın dört bir yanından gelen öğrencileri platformumuzda ağırlamaktan heyecan duyuyoruz.

 Daha fazla bilgi ve media ilişkileri için bizimle iletişim kurabilirsiniz: mail[at]off-university.de

-----------------------------------------------

20 Mart 2019

OFF-UNIVERSITY’DE YAZ DÖNEMİ BAŞLIYOR

Yaşadıkları ve çalıştıkları ülkelerde siyasi baskıya maruz bırakılan akademisyenlerin ve onlarla dayanışma içindeki meslektaşlarının kurdukları bir eğitim kurumu olan Off-University’nin Yaz Dönemi çevrimçi dersleri bu hafta başlıyor.

Özgürleştirici bir eğitim girişimi olan Off-University’de tüm dersleri kurumlarından siyasi nedenlerle ihraç edilen, istifaya zorlanan ve adli takibata uğrayan akademisyenler veriyor. ABD ve Almanya’daki üniversitelerle ortaklık çerçevesinde kredili sisteme uyumlu olarak hazırlanan Off-University dersleri, aldıkları eğitime ve yerleşim yerlerine bakmaksızın her yaştan katılımcıya açık.

Off-University’nin yaz dönemi 14 hafta sürecek. Ders başlıkları ise şöyle:

Feminist Siyaset Felsefesi, Dr. İclal Ayşe Küçükkırca

Karşılaştırmalı Kentsel Politika, Dr. Ulaş Bayraktar ve Dr. Mehmet Penpecioğlu

Finansallaşma Çağında Küresel Güney Ekonomisi, Dr. Ali Rıza Gürgen

Çağdaş Türk Edebiyatı, Dr. Zeynep Erk Emeksiz

Modern Ortadoğu’nun Karşılaştırmalı Siyasi Tarihi, Prof. Dr. Yüksel Taşkın

Dersler, öğrencilere, araştırmacılara ve öğretim görevlilerine canlı yayınlar, sohbetler ve videolar aracılığıyla bağlantı kurma ve öğrenme materyallerini paylaşma fırsatı sunan Off-University ev sahipliğinde Coworkingsquares Platformu’nda  düzenleniyor.

Off-University’de Feminist Siyaset Felsefesi dersini veren Dr. İclal Ayşe Küçükkırca, Türk ordusu tarafından 2016 yılında ağırlıklı olarak Kürt nüfusun yoğun olduğu şehirlere yapılan baskınlara karşı “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı dilekçeyi imzaladığı için 2017 yılında üniversitedeki görevinden uzaklaştırıldı. Küçükkırca, Off-University’de ders vermesinin sebebini şöyle ifade etti:

“Off-University ile özgürce öğretebilirim ve araştırmaya devam ederken kendi geçimini sağlayabilirim. Üniversiteden ayrılma aynı zamanda gençlerden ayrılma anlamına da gelir. Off-University, farklı coğrafyalardan gençlerle bağlantı kurma şansını yarattı”

İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi'nden ihraç edilmesi ve pasaportunun da iptal edilmesi üzerine Almanya'ya yerleşmek durumunda kalan Şehir Planlama Bölümü doçenti Tuba Çekiç  de Off-University’nin kurucularından. Çekiç, yaz dönemi derslerinin başlamasından dolayı çok heyecanlı olduğunu kaydederek şunları söyledi:

Off-University, Türkiye ve ötesindeki bilim insanlarının gördüğü siyasi baskıya karşılık dayanışmayı gerçeğe dönüştürmenin ve alternatif, demokratik ve çevrimiçi bir üniversite ortamında eleştirel düşünmeyi teşvik etmenin bir yolu.”

Detaylı bilgi için tıklayabilirsiniz


8 Şubat 2019

Akademisyenlerle Birlikte Bilimsel Düşünce Hapsediliyor

10 Ocak 2016'da, 1.128 akademisyen, Türkiye’nin Güneydoğu’sunda yer alan Kürt nüfuslu bölgelerde sürdürülen sokağa çıkma yasakları sırasında gerçekleşen ağır insan hakları ihlallerini protesto eden "Bu suça taraf olmayacağız" başlıklı bir bildiri yayınladı. Türk hükümetinin akademideki barış savunucularını, "terör propagandası yapmakla" suçlamasından sonra, yüzlerce bilim insanı üniversitelerinden kovuldu. Bu süreçte diğer bilim insanlarının da katılımıyla bildiriyi imzalayan barış akademisyenlerinin sayısı sadece Türkiye'de 2.212'ye ulaştı. 5 Aralık 2017'de, akademisyenler Ağır Ceza Mahkemeleri’nde "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla yargılanmaya başladı ve insan hakları savunucularına karşı cezalar verilmeye devam ediyor. Bianet’te de yer alan habere göre "23 Ocak 2019 itibariyle 5 Aralık 2017'den bu yana mahkemeye çıkan akademisyen sayısı 450 oldu. 83 akademisyen 1’er yıl 3’er ay; 3 akademisyen 1'er yıl 6'şar ay; 1 akademisyen 2 yıl 3 ay; 1 akademisyen 2 yıl 6 ay; 1 akademisyen 2 yıl 1 ay; 1 akademisyen 3 yıl olmak üzere davası sonuçlanan toplam 90 akademisyenin tamamı hapis cezasına mahkûm oldu."

Akademi'de ifade özgürlüğünü savunan ve güçlendirmeye çalışan Off-University girişimi olarak, meslektaşlarımızın Türkiye'deki özgürlük ve barış için devam eden mücadelesini destekliyoruz. İnsan haklarının savunulması kovuşturulmamalıdır. Aynı dilekçeye imza atan akademisyenlerin farklı cezalara çarptırılması, mahkemelerin ne kadar keyfî olduğunu gösteriyor. 24 Ocak'ta mahkemenin ağırlaştırıcı herhangi bir durum bulunmadığı halde bir akademisyene verdiği üç yıllık ceza bunun bir örneğidir. Hapsedilmeye çalışılan her akademisyenle birlikte bilimsel düşünce de hapsedilmektedir. Türkiye üniversitelerinde eleştirel düşünce ve akademisyenlerin kamusal alandaki müdahaleleri sistematik olarak önlenmektedir. Bu nedenle, mahkumiyetler yalnızca akademisyenlere yönelik politik baskıyla sınırlı kalmamakta aynı zamanda sağlıklı bir akademik ortami, bilgi üretimi ve Türkiye'deki yüksek öğretimin gelecekteki gelişimini de engellemektedir.

Siyasi baskı gören meslektaşlarımızla dayanışma içinde olacağımızı yeniden tekrar ediyoruz,

Off-University

Barış İçin Akademisyenler girişimi hakkındaki kovuşturmalar hakkında daha fazla bilgi için: https://bianet.org/konu/trial-of-academics

Türkiye'deki sokağa çıkma yasakları hakkında daha fazla bilgi için: http://hakikatadalethafiza.org/en/kaynak_tipi/reports-on-curfews/


___________________________________________________________________________________

3 Ekim 2019

Off-University 2018/19 Kış Dönemi Online Dersleri Başlıyor!  

Off-University, akademik özgürlüğe uygulanan siyasî baskı ve saldırılara yanıt olarak bir araya gelen akademisyenlerin bağımsız girişimidir. Kurulan online platform aracılığıyla, işinden ve yerinden edilen bilim insanlarının eğitim ve araştırmaya devam etmeleri için imkânlar yaratmak hedeflenir. Almanya ve Türkiye kökenli akademisyenler tarafından kurulan Off-University, geniş bir perspektifte düzenlediği akademik etkinliklerle dünyanın farklı coğrafyalarından eğitmenlerin, araştırmacıların, öğrencilerin ve konuya ilgi duyan bütün bireylerin katılımına açıktır ve online derslere katılım ücretsizdir. Off-University 2018-2019 Kış Dönemi 17 Ekim 2018’de başlıyor ve programda 3 ders yer alıyor. 

Off-University,

+ alternatif bir akademi dünyası hedefiyle, alternatif yöntemlerle, yerinden edilen akademisyenleri yeniden bir araya getirir;


+ üniversiteler ve diğer eğitim kurumları arasında hâlihazırda var olan iş birliği ağlarını daha az hiyerarşik ve daha fazla kapsayıcı bir anlayışla yeniden yapılandırmak amacıyla kendisini kolaylaştırıcı olarak tanımlar;


+ eleştirel araştırmanın bütün coğrafyalarda herkes tarafından yapılabileceği ve bilginin özgürce ve ücretsiz üretilip paylaşılabileceği fikrine bağlıdır.  Off-University, 2018-2019 Kış Dönemi online dersleri, özellikle, Ocak 2016’da Kürt şehirleri ve Kürtlere karşı uygulanan devlet şiddetini durdurmak amacıyla barış bildirisini imzalayan ve bu sebeple üniversitedeki görevlerinden uzaklaştırılan Türkiye’den akademisyenleri dinlemek için bir mekân sunuyor. Off-University eğitmenleri arasında yurt dışı çıkış yasağı olan akademisyenlerin de bulunması sebebiyle dersler online mecrada erişime açılıyor. Böylelikle, öncelikle Almanya’dan ve daha sonra dünyanın farklı ülkelerinden katılımcılar ile Türkiye’den online ders verecek olan eğitmenler arasında hem ulusaşırı hem de kültürlerarası iletişim kurulması hedefleniyor. 

Daha fazla bilgi almak ve basın dosyasını indirmek için lütfen aşağıdaki linke 

tıklayın