Turkologentag 2018

 

Bamberg Üniversitesi’nin “Turkologentag” konferansı bünyesinde 20.09.2018’te gerçekleştirdiğimiz panelin videosunu ilginize sunuyoruz.


Christoph K. Neumann (Off-University): 30'lu Yılların Türkiye'ye Sığınan Alman Biliminsanları ve Bugün Türkiye'den Avrupa'ya Geçen Türk Akademisyenler: Çarpık bir Jeometri

Christoph K. Neumann Ludwig Maximilians Üniversitesi’nde Türk Tetkiklerir Kürsüsü'nün başkanı ve Off-University derneğinin kurucularındandır. Osmanlı ve Cumhuriyet devirleri tarihiyle Türkçe edebiyat hakkında araştırmalar sürdürmektedir.

Aslı Odman (Mimar Sinan Üniversitesi): Türkiye’de Akademi İşkolunun yeni Sosyal Coğrafyası 

Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Şu anda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir Planlama Bölümü’nde öğretim görevliliği yapmaktadır. Barış Akademisyenlerinden olan Odman, İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, Adalet Arayan İşçi Aileleri, Vakıf Üniversitesi Emekçileri Dayanışma Ağı ve Barış İçin kademisyenler Dayanışması gibi daha pek çok hak mücadelesinde gönüllü olarak calışmakta, bunlar hakkında arastırmalar yapıp, çeşitli medya organlarında temsil etmektedir.

Safter Çınar (Berlin-Brandenburg Türkiye Toplumu): 12 Eylül'den Sonra Akademisyenlere Siyasî Baskılar

Safter Çınar 80'lerden itibaren Almanya’daki sendikal hareketin içerisinde önemli bir rol oynamaktadır. Uzun yıllar boyunca Eğitim ve Bilim Sendikası (GEW)’de Berlin başkanlığı ve GEW Almanya’da Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmiştir. 90'ların başından itibaren ayrıca Berlin-Brandenburg Almanya Türk Toplumu’nda çalışmıştır.